mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
STT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV
1 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại (Hệ thống VNACCS) Chi cục Hải quan 4
2 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu thương mại (Hệ thống VNACCS) Chi cục Hải quan 4
3 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại (thủ công - điện tử) Chi cục Hải quan 4
4 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu thương mại (thủ công - điện tử) Chi cục Hải quan 4
5 Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Hệ thống VNACCS) Chi cục Hải quan 4
6 Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (thủ công - điện tử) Chi cục Hải quan 4
7 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư (thủ công - điện tử) Chi cục Hải quan 4
8 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh Chi cục Hải quan 2
9 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan Chi cục Hải quan 2
10 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần Chi cục Hải quan 2
11 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (thủ công - điện tử) Chi cục Hải quan 4
12 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (thủ công - điện tử) Chi cục Hải quan 4
13 Thủ tục nhập khẩu kim cương thô Chi cục Hải quan 4
14 Thủ tục xuất khẩu kim cương thô Chi cục Hải quan 4