mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
* Hệ thống tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại 02 địa chỉ:

   https://nguoidan.chinhphu.vn/ 

   - http://doanhnghiep.chinhphu.vn/
  


* Triển khai và hướng dẫn doanh nghiệp dịch vụ công trực tuyến (ngày 01/01/2017):

        - Cơ sở pháp lý triển khai dịch vụ công trực tuyến: Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/05/2016 về việc ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của Tổng cục Hải quan.

        - Địa chỉ cho doanh nghiệp truy cập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến: http://pus.customs.gov.vn

        - Hướng dẫn doanh nghiệp khai báo dịch vụ công trực tuyến: Hướng dẫn file *.doc * Thông báo Doanh nghiệp được xóa nợ thuế:

STT Số Quyết định Tên doanh nghiệp
1 750/QĐ-UBND-HC ngày 12/8/2014 Công ty Liên doanh Xovimex Hữu Hạn
2 2513/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Xí Nghiệp 2/9 Hồng ngự
3 2514/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Liên hiệp Sản xuất XNK TX Sa Đéc
4 2515/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 XN chế biến nông sản thực phẩm thị xã Cao Lãnh
5 2516/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Cty xăng dầu và XNK Tổng hợp
6 2517/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Liên minh hợp tác xã mua bán, trực thuộc Sở Thương nghiệp Đồng Tháp
7 2518/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Cty khai thác Đồng Tháp Mười
8 2519/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Cty Cung ứng hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu
9 2520/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Công ty cung ứng khai thác hàng xuất khẩu huyện Tân hồng
10 2521/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Cty thương nghiệp XNK tổng hợp huyện Hồng ngự
11 2522/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Liên hiệp sản xuất kinh doanh chế biến XNK huyện Lai Vung
12 2523/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Nông trường Tràm Chim Tam Nông
13 2524/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Cty dịch vụ du lịch thị xã Cao Lãnh
14 2525/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 Liên hiệp XNK nông công nghiệp thực phẩm tỉnh Đồng Tháp
15 2526/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2014 CTy Thương nghiệp Ngọc Hiển
16 2537/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 Cty đầu tư XNK Đồng Tháp Mười
17 2538/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 LH chế biến hàng XK Hồng Ngự
18 2583/QĐ-TCHQ ngày 03/9/2014 Cty XNK Tam nông, sát nhập với Cty Thương nghiệp XNK thành Cty Thương nghiệp XNK Tổng hợp
19 2647/QĐ-TCHQ ngày 11/9/2014 XN liên hiệp may
20 2774/QĐ-TCHQ ngày 24/9/2014 Cty XNK nông thủy sản
21 2778/QĐ-TCHQ ngày 24/9/2014 Cty XNK II trực thược Liên hiệp công ty Đồng tháp
22 3661/QĐ-TCHQ ngày 08/12/2014 Cty cổ phần Tư vấn đầu tư XD Đồng Tháp do đã cổ phần hóa
23 3837/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2014 XN Đông Lạnh
24 3838/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2014 CTy Dịch vụ XD Tổng hợp
* Văn bản liên quan về luật Hải quan
1/ Luật Hải quan 2014
2/ Nghị định 01/2015/NĐ-CP (Ngày BH: 02/01/2015, Ngày hiệu lực: 16/02/2015)
3/ Nghị định 08/2015 (Ngày BH: 21/01/2015, Ngày hiệu lực: 15/3/2015)
4/ Nghị định 36/2015 (Ngày BH: 17/4/2015, Ngày hiệu lực: 10/6/2015)
5/ Công văn 555/CNTT-CNTT (Chức năng tra cứu thông tin giấy nộp tiền trên Công thông tin điện tử của TCHQ)

* Thông tư tham khảo
1/ Thông tư 12/2015/TT-BTC (Ngày BH: 30/01/2015, Ngày hiệu lực: 15/3/2015)
2/ Thông tư 13/2015/TT-BTC (Ngày BH:30/01/2015, Ngày hiệu lực:15/3/2015)
3/ Thông tư 14/2015/TT-BTC (Chú ý:  đính chính Thông tư 14/2015/TT-BTC)
4/ Thông tư 38/2015/TT-BTC (Ngày BH: 25/3/2015, Ngày hiệu lực: 01/4/2015)
5/ Thông tư 39/2015/TT-BTC (Ngày BH: 25/3/2015, Ngày hiệu lực: 01/4/2015)
6/ Thông tư 42/2015//TT-BTC (Ngày BH: 27/3/2015, Ngày hiệu lực:01/4/2015)
7/ Thông tư 49/2015/TT-BTC (Ngày BH: 14/4/2015, Ngày hiệu lực: 29/5/2015)
8/ Thông tư 72/2015/TT-BTC (Ngày BH: 12/5/2015, Ngày hiệu lực: 26/6/2015)