• Thể lệ Cuộc thi "Báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2017- 2020

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/6/2017 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cuộc thi được phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, kéo dài từ năm 2017 đến 2020, được trao giải hàng năm và tổng kết vào năm 2020.

  1. Thời gian phát động cuộc thi:

  - Nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020.

  - Các tác phẩm được xét chọn năm 2017: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2017.

  - Các tác phẩm được xét chọn năm 2018: tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018.

  - Các tác phẩm được xét chọn năm 2019: tính từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019.

  - Các tác phẩm được xét chọn năm 2020 phục vụ tổng kết cuộc thi: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2020. Các tác phẩm đã được xét chọn các năm trước được tham gia xét chọn tổng kết giai đoạn.

  - Tổ chức chấm bắt đầu từ ngày 21/10 hàng năm.

  - Công bố giải thưởng hàng năm: dự kiến vào dịp tổ chức Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (ngày 14/11) tại Hà Nội.

  - Công bố giải thưởng cả giai đoạn vào thời điểm gắn với tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 hoặc tại thời điểm thích hợp.

  2. Nội dung, chủ đề của cuộc thi:

  Các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”tập trung phản ảnh nội dung sau đây:

  - Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

  - Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước;

  - Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

  - Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

  3. Cơ cấu giải thưởng

  Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí dự thi như sau:

  - Giải A: 01 giải, giá trị 15 triệu đồng + Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  - Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 7 triệu đồng;

  - Giải C: 03 giải, mỗi giải giá trị 5 triệu đồng;

  - Giải Khuyến khích: 05 giải, mỗi giải giá trị 3 triệu đồng;

  - Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).

  Nội dung thể lệ cuộc thi vui lòng xem chi tiết tại đây!

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,375.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  27,223.27 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,940.60 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,000.31 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  213.60 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,713.02 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,048.56 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  729.98 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  406785
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  943
  4990
  85112
  127979
  406785