mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
20/2017/TT-BTC 05/03/2017

Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 130/2016/TT-BTC)

Tải về
05/2012/TT-BTC 04/01/2012

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều...

Tải về
27/2008/QH12 13/11/2008

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về
45/2007/TT-BTC 06/05/2007

Hướng dẫng thực hiện thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (Đã được thay thế bởi Thông tư 38/2015/TT-BTC)

Tải về