mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
06/2017/TT-BNNPTNT 07/03/2017

sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Tải về
04/2017/TT-BNNPTNT 23/02/2017

Danh mục loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Tải về
36/2016/TT-BNNPTNT 25/12/2016

Sửa đổi Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về
2027/BNN-BVTV 13/03/2016

/v miễn kiểm dịch thực vật đối với đất sét nhập khẩu

Tải về
4758/QĐ-BNN-TY 17/11/2015

Bảng mã HS Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch.

Tải về
4069/QĐ-BNN-QLCL 13/10/2015

V/v công bố Danh muc hàng hóa NK phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tải về
50/2012/TT-BNNPTNT 07/10/2015

Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; Bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Tải về
2515/QĐ-BNN-BVTV 28/06/2015

Ban hành bảng mã số HS Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Tải về
1081/BVTV-KD 16/06/2015

về việc kiểm địch thực vật dăm gỗ xuất khẩu

Tải về
485/QD-BNN-BVTV 01/03/2015

QĐ V/v tạm ngừng NK lạc nhân từ Ấn Độ

Tải về
30/2014/TT-BNNPTNT 04/09/2014

Về Danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Tải về
40/2013/TT-BNNPTNT 14/09/2013

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Tải về
14/2013/ TT-BNNPTNT 24/02/2013

Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
05/2013/TT-BNNPTNT 20/01/2013

Sửa đổi Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Tải về
03/2013/TT-BNNPTNT 10/01/2013

Quản lý về thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
40/2012/TT-BNNPTNT 14/08/2012

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Tải về
32/2012/TT-BNNPTNT 19/07/2012

Danh mục, đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

Tải về
88/2011/TT-BNNPTNT 27/12/2011

Hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý, mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông lâm thủy sản

Tải về
61/2011/TT-BNNPTNT 11/09/2011

Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Tải về
13/2011/TT-BNNPTNT 12/06/2011

Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Tải về