mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
57/2010/QH12 14/11/2010

Luật thuế BVMT

Tải về
109/2010/NĐ-CP 03/11/2010

về kinh doanh xuất khẩu gạo

Tải về
172/2010/TT-BTC 01/11/2010

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực Hải quan

Tải về
50/2010/TT-BNNPTNT 29/08/2010

Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hang hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT

Tải về
14/2010/TT-BXD 19/08/2010

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát

Tải về
87/2010/NĐ-CP 12/08/2010

Nghị định của Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tải về
437/QĐ-TCHQ 08/03/2010

Sửa đổi, bổ sung Quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tải về
17/2010/NĐ-CP 03/03/2010

Nghị định của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (Hiệu lực thi hành 01/7/2010)

Tải về
139/2009/QĐ-TTg 22/12/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Tải về
2425/QĐ-TCHQ 13/12/2009

Ban hành quy trình thủ tục Hải quan đối với tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Tải về
107/2009/NĐ-CP 25/11/2009

Kinh doanh khí hóa lỏng

Tải về
254/2006/QĐ-TTg 06/11/2009

Quản lý hoạt động thương mại biên giới với nước có chung biên giới

Tải về
30/2009/TT-BCT 29/10/2009

V/v ngừng cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo Thông tư 04/2006/TT-BTM

Tải về
50/2009/TT-BNNPTNT 17/09/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hang hóa có khả năng gây mất an toàn

Tải về
67/2009/NĐ-CP 02/08/2009

Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản...

Tải về
100/2009/QĐ-TTg 29/07/2009

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

Tải về
13/2009/TT-BCT 02/06/2009

Quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tê cửa khẩu

Tải về
1670/TCHQ-GSQL 29/03/2009

Sử dụng bảng kê và chế độ quản lý lưu trữ

Tải về
26/2009/NĐ-CP 15/03/2009

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB

Tải về
1883/TCHQ-GSQL 18/02/2009

Quản lý hàng cư dân biên giới trong định mức miễn thuế hàng nhập khẩu.

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 28 29 30 31  Trang sau