mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
89/2006/NĐ-CP 29/08/2006

Về nhãn hàng hóa

Tải về
2430/TCHQ-GSQL 04/06/2006

Về việc thực hiện Quyết định 50/2006/QĐ-TTg

Tải về
19/2006/QĐ-BGTVT 03/05/2006

Công bố danh mục hàng hóa theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Tải về
06/2006/QĐ-BCN 09/04/2006

Công bố Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo Quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

Tải về
05/2006/QĐ-BCN 06/04/2006

Công bố Danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo Quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

Tải về
19/2006/NĐ-CP 19/02/2006

Hướng dẫn Luật Thương mại về Xuất xứ hàng hóa

Tải về
154/2005/NĐ-CP 14/12/2005

Hướng dẫn Luật Hải quan về thủ thục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan (Đã được thay thế bời Nghị định 08/2015/NĐ-CP)

Tải về
51/2005/QH11 28/11/2005

Luật Giao dịch diện tử

Tải về
45/2005/QĐ-BNN 24/07/2005

Về Danh mục đối tượng kiểm dịch Động vật, sản phẩm động vật, Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch

Tải về
45/2005/QH11 13/06/2005

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Tải về
33/2005/NĐ-CP 14/03/2005

Hướng dẫn pháp lệnh thú y

Tải về
129/2004/NĐ-CP 30/05/2004

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

Tải về
03/2003/QH11 16/06/2003

Luật kế toán 2003 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016)

Tải về
17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS 13/03/2003

Hướng dẫn kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản

Tải về
06/2003/NĐ-CP 21/01/2003

Nghị định của chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Đã được thay thế bởi Nghị định 08/2015/NĐ-CP)

Tải về
66/2002/NĐ-CP 30/06/2002

Quy định về định mức hành lý của người xuất cành, nhập cảnh và quà biết, tặng được miễn thuế (Đã được thay thế bởi Nghị định 08/2015/NĐ-CP)

Tải về
58/2002/NĐ-CP 02/06/2002

Ban hành điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Tải về
92/2000/QĐ-NHNN7 16/03/2000

Quy định mang ngoại tệ tiền mặt Đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 29 30 31