mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

CÔNG ĐOÀN CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP, MỘT NHÂN TỐ GÓP PHẦN TÍCH CỰC TRONG VIỆC HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ HÀNG NĂM CỦA ĐƠN VỊ

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/04/2013 04:31
Công Đoàn có vai trò hết sức to lớn và là cánh tay giúp sức đắc lực cho chính quyền trong các cơ quan nhà nước, là nhân tố quan trọng góp phần to lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của đơn vị.

Vai trò, vị trí của Công đoàn được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “ Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Như vậy trong hệ thống chính trị các cơ quan nhà nước, Công đoàn được thành lập và hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp và Công đoàn cấp trên trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, vì vậy tổ chức Công đoàn có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Tổ chức vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị cải tiến lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động ký kết hợp đồng lao động; Cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật; Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị luôn trong sạch vững mạnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của Công đoàn, từ khi thành lập Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp đến nay, Cục luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn hoạt động, cụ thể như:
- Dành những khoản kinh phí từ Quỹ phúc lợi của đơn vị để hỗ trợ cho hoạt động Công đoàn.
- Bầu chọn ra các thành viên trong Ban chấp hành Công đoàn là những cán bộ công chức có phẩm chất tốt, có uy tín. Đặc biệt, trong các thành viên này có người đảm nhiệm chức các chức vụ trong chính quyền, đảm nhiệm chức vụ trong đàng ủy. Ban chấp hành Công đoàn sẽ có một số thành viên hiện đang công tác tại các phòng tham mưu tại Cục để tiện việc hoạt động, tham mưu cho Cục kịp thời.

Chính sự quan tâm đó đã giúp Công đoàn Cục mạnh dạn đề ra những kế hoạch hoạt động cụ thể của từng năm, với từng loại hình hoạt động thiết thực phù hợp với thực tế của đơn vị, cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên giáo
Trong nhiều bài viết, bài nói của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Công đoàn phải tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng. Không có Đảng lãnh đạo thì giai cấp không làm cách mạng được, “Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì”. Bởi thế, Công đoàn phải hiểu và tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ giai cấp công nhân. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân thái độ của người làm chủ nước nhà, làm cho công nhân phải hiểu được rằng “tương lai của công nhân và tương lai của xí nghiệp phải dính liền’’. Công nhân phải bảo vệ chế độ của ta, phải hiểu lao động là vẻ vang, phải tự nguyện, tự giác giữ kỉ luật lao động, giữ gìn của công, chống tham ô lãng phí. Cải thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Công tác giáo dục phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, tránh chung chung chính trị suông. Công đoàn phải vận động quần chúng lao động tham gia xây dựng nền kinh tế quốc dân. Bởi vì, chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ điểm xuất phát thấp, từ sản xuất nhỏ, cho nên Công đoàn cần thấy hết tình hình khách quan đó mà ra sức vận động công nhân, lao động sản xuất, đi đôi với thực hành tiết kiệm, vượt mọi khó khăn để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó cải thiện dần đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá cuả giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung.

Xuất phát từ quan điểm trên, Công đoàn Cục cũng xác định rằng Công đoàn là nơi tập hợp của mọi tầng lớp lao động (cán bộ công chức, trí thức, công nhân…), vì vậy việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiểu biết sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng là việc làm hết sức cần thiết. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Ban chấp hành công đoàn Cục cũng thường xuyên tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức như: nghe báo cáo về tình hình trong nước và quốc tế, học tập gương Đạo đức Hồ Chí Minh…Từ hướng dẫn của cấp trên, Ban chấp hành Công đoàn Cục cũng có những chỉ đạo cho các Tổ Công đoàn phối hợp với chính quyền triển khai kịp thời các văn bản cho cán bộ, công chức và người lao động.

Phát động trong Công đoàn viên chức tham dự các hội thi như: ”Tìm hiểu chính sách pháp luật về Bình đẳng giới”…..

2. Công tác phong trào:
Để đảm bảo các hoạt động phong trào trào tại Cục được duy trì, nuôi dưỡng và hoạt động có hiệu quả. Để giúp cho cán bộ công chức có một sân chơi bổ ích, giúp cán bộ công chức rèn luyện tốt sức khỏe để phục vụ công tác và để tạo mối đoàn kết, gắn bó với các đơn vị hữu quan…Hàng năm, Công đoàn Cục đều có kế hoạch riêng và những hoạt động này sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của ngành như: Kế hoạch số 15/KH-CĐ ngày 27/4/2010 về tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm ngày lễ 30/4 và 1/5; Kế hoạch số 10/KH-CĐCS-HQĐT ngày 01/3/2011về tổ chức hội thao nội bộ thao chào mừng kỷ niệm ngày lễ 30/4 và 1/5; Kế hoạch số 15/KH-CĐ ngày 17/4/2012 về tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm ngày lễ 30/4 và 1/5.
 
Công đoàn viên tham dự về nguồn
 
3. Công tác nữ công:
Có thể nói, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ  đang tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Khi nền kinh tế càng phát triển, phụ nữ càng có nhiều cơ hội hơn. Để có thể giảm nhẹ gánh nặng việc nhà cho phụ nữ, tạo cho họ nhiều thời gian nhàn rỗi hơn để tham gia vào các hoạt động khác. Tùy theo tình hình kinh phí của từng năm mà Công đoàn sẽ tham mưu cho Cục hướng Tổ nữ công hoạt động có hiệu quả như: sinh hoạt về giới, trích kinh phí từ Quỹ phúc lợi để cán bộ công chức nữ được đi khám phụ khoa hàng năm… Ngoài ra, Công đoàn cũng có kế hoạch tổ chức cho Tổ nữ công những buổi sinh hoạt về giới hoặc cử đi tham dự các lớp tập huấn về giới do Công đoàn cấp trên tổ chức, tổ chức các hoạt động về nguồn nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (Kế hoạch số 01/KH-NC ngày 28/02/2013)…

 4. Công tác xã hội
Hoạt động Công đoàn không chỉ gói gọn trong đơn vị mà còn tham gia vận động cán bộ công đoàn viên quyên góp ủng hộ cho các hoạt động xã hội như cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, đóng góp tiền xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương,  đóng góp xây dựng nghĩa trang liệt sĩ đường 9…

5. Quan hệ phối hợp
Về mối quan hệ giữa Công đoàn và Đoàn thanh niên, Hồ Chí Minh quan niệm: “Muốn làm tròn nhiệm vụ của Công đoàn, của Đoàn thanh niên thì cán bộ Công đoàn và Đoàn thanh niên phải đoàn kết chặt chẽ, phải gương mẫu trong việc học tập, trong sản xuất, trong sản xuất, tiết kiệm, trong kỷ luật lao động, luôn luôn gần gũi công nhân". Phong trào thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ thành công khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Người viết: “Phong trào “tiên tiến” của ta nếu được Đảng lãnh đạo chặt chẽ, Công đoàn và Đoàn thanh niên lao động làm đầy đủ vai trò của mình thì phong trào sẽ tiến mạnh”.

Xuất phát từ quan điểm của Bác, Công đoàn Cục đã có sự phối phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên trong đơn vị. Hàng năm, Công đoàn Cục đã cùng Đoàn thanh tham mưu cho Cục trích kinh phí từ Quỹ phúc lợi để chăm lo cho các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ công chức trong toàn Cục bằng các hình thức như sau:
- Tổ chức ngày 01/6 (Quốc tế thiếu nhi) cho các cháu thông qua các kế hoạch sau: Kế hoạch số 18/KH-CĐHQ ngày 19/5/2010 tổ chức cho các cháu vui chơi tại Công viên Đầm Sen; Kế hoạch số 26/KH-CĐ ngày 17/5/2011 tổ chức cho các cháu vui chơi tại Khu du lịch Suối Tiên; Kế hoạch số 21/KH-CĐ ngày 18/5/2012 tổ chức cho các cháu vui chơi tại Công viên Đầm Sen.
- Tổ chức tết trung thu cho các cháu và trao quà cho các cháu học sinh giỏi thông qua các kế hoạch sau: Kế hoạch số 41/KH-CĐ&ĐTN ngày 06/9/2010; Kế hoạch số 45/KH-CĐ&ĐTN ngày 25/8/2011; Kế hoạch số 39/KH-CĐ&ĐTN ngày 18/9/2012.
- Bên cạnh đó, để thắt chặt thêm tình đoàn kết, thắt chặt hơn mối quan hệ trong công việc, Công đoàn cũng có kế hoạch cử đòan viên Công đoàn tham dự vào các phong trào của Cụm Công đoàn, tham dự các phong trào do Các Công ty, đơn vị hữu quan mời. 
 
Công đoàn viên tham dự hội thao
 
6. Công tác khác:
Công đoàn Cục luôn thể hiện được hết chức năng nhiệm vụ của mình, là thành viên tích cực của phong trào thi đua của Cục, là nơi thực hiện tốt việc giám sát kiểm tra chề độ chính sách trong tòan Cục…
 
Từ vị trí, vai trò và từ những minh chứng đã làm được, Công đoàn Cục đã được Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh nhiều năm liền.

Từ quan điểm, muốn hoàn thành nhiệm vụ không phải chỉ có trách nhiệm của một người mà là trách nhiệm của từng thành viên. Vì vậy, nhiều năm nay cán bộ, công chứ, viên chức và người lao động trong toàn Cục đã phấn đấu rất nhiều, đóng góp rất nhiều công sức cho hoạt động của Cục, giúp cho hoạt động của Cục ngày càng được củng cố, guồng máy hoạt động ngày càng nhịp nhàng, nội bộ đoàn kết….và nhiều năm liền Cục luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao mà cụ thể là thu vượt chỉ tiêu thu thuế XNK…

Chính vì vậy, vai trò, vị trí của Công đoàn đã ngày càng được khẳng định là một nhân tố quan trọng góp phần vào sự thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp./.
Tác giả bài viết: Trần Quang Dũ - Chi cục HQCK Cảng Đồng Tháp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc