mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện qui chế dân chủ cơ sở

Đăng lúc: Thứ ba - 26/08/2014 23:57 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Đảng và Nhà nước ta phải thực hành dân chủ. Người khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân, sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Để thực hiện những lời của Bác, Đảng và Nhà nước ta xem việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ là một trong những nội dung thể hiện bản chất của xã hội mà còn là quy luật hình thành phát triển và tự hoàn thiện của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới xã hội. Ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 30/CT-TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; ngày 08 tháng 9 năm 1998 Chính phủ ban hành Nghị định 71/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan.
 
Theo đó, thời gian qua việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan đã được Ngành Hải quan xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngày 24 tháng 9 năm 1998, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nội bộ Ngành Hải quan và trong các hoạt động nghiệp vụ Hải quan (số 618/QĐ-TCHQ).
Để thực hiện quyền dân chủ tại cơ sở mà cụ thể là quyền có ý kiến, kiểm tra giám sát của công chức trong tổ chức, hoạt động của cơ quan thì vai trò của tổ chức Công đoàn là rất quan trrọng, vì thông qua tổ chức này để tập hợp sức mạnh, sự đóng góp nhiều ý kiến của tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần đó, trong những năm qua Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ tại cơ quan mình trên cơ sở các nội dung định hướng của Nghị quyết số 4a/NQ-BCH ngày 06/01/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa IX) về nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
 
Mặc dù chưa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, tuy nhiên với sự quan tâm của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cục, những nội dung quy định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được triển khai thực hiện tốt trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo chính quyền và đoàn thể. Các mặt công tác, hoạt động của cơ quan liên quan đến dân chủ cơ sở đều có sự tham gia của tổ chức Công đoàn.
 
Nhằm phát huy được trí tuệ của tập thể trong việc xây dựng, đề ra các nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm. Các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đều được lấy ý kiến đóng góp của công chức toàn Cục trước khi triển khai thực hiện. Nhờ đó mà các chương trình, kế hoạch đề ra phù hợp tình hình thực tế và được triển khai thực hiện có hiệu quả.    
Công tác cán bộ và thi đua khen thưởng cũng được Lãnh đạo Cục tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn tham gia, cụ thể như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng, nâng lương …đều có sự tham gia của đại diện tổ chức Công đoàn. Việc bình xét thi đua hàng tháng và theo định kỳ tại từng đơn vị đều diễn ra công khai, dân chủ và có sự tham gia của đoàn viên công đoàn, đồng thời Chủ tịch BCH Công đoàn cũng là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục. Do vậy, mà trong những năm qua cơ quan đã triển khai thực hiện công tác này rất thuận lợi và được sự đồng thuận của công chức, chưa xảy ra khiếu nại hay mất đoàn kết nội bộ.
 
Trên cơ sở việc thực hiện khoán chi hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp tốt với lãnh đạo Cục trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các chế độ, chính sách, quy định về lương, thưởng, phụ cấp; các mức khoán chi nhiên liệu, điện, nước, văn phòng phẩm,... trên Hệ thống mạng nội bộ của cơ quan. Do vậy, công tác chi được cơ quan thực hiện kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo quyền lợi của công chức theo quy định.
 
Với kết quả đó, nhiều năm qua Công đoàn cơ sở Cục đều đạt loại vững mạnh xuất sắc. Năm 2011 được Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh.
 
Qua kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan như trên trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:
Một là, phải có sự nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện.
 
Hai là, Ban chấp hành Công đoàn phải phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình và thực hiện tốt công tác tuyên truyền để việc thực hiện quy chế dân ở cơ sở trở thành phương châm hành động của đội ngũ công đoàn viên trong toàn cơ quan.
 
Ba là, quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn BCH Công đoàn Cục và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn, đảm bảo phải là người có tâm huyết, gắn bó với hoạt động công đoàn, là chỗ dựa tin cậy đối với đoàn viên.
 
Bốn là, mỗi công đoàn viên phải hiểu, nắm rõ và thực hiện có hiệu quả  quyền và nghĩa vụ của công đoàn viên vừa bảo vệ quyền lợi cá nhân vừa góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Năm là, duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả quyền dân chủ trực tiếp thông qua Hội nghị cán bộ công chức định kỳ./.
 

Tác giả bài viết: Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc