mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Đăng lúc: Thứ tư - 08/08/2012 21:34 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
* Tại Hội nghị do Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức, các đại biểu tham dự học tập đã được phổ biến, quán triệt các nội dung: Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020”; Kết luận về một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020”.

Đồng chí Lò Mai Trinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ đảng viên thực hiện phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở chủ động nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết và các Kết luận; nắm vững quan điểm chỉ đạo, những công việc cần làm ngay, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động và quyết tâm trong việc tổ chức thực hiện...

* Tại Phú Yên, các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Kết luận số 20-KL/TW về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; kết luận số 22-KL/TW về việc Tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nghị quyết số 15-NQ/TW về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; kết luận số 21-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kết luận số 23-KL/TW về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Tấn Lộc- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo sau hội nghị này các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phải có kế hoạch sớm tổ chức học tập, quán triệt trong từng tổ chức cơ sở Đảng, các hội, đoàn thể…, tạo ra sự thống nhất về ý chí, hành động từ đảng viên đến quần chúng nhân dân nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

* Tại Hội nghị do Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức, cùng với việc quán triệt những nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí Dương Thanh Bình, Bí Thư Tỉnh uỷ Cà Mau nhấn mạnh: Các cán bộ chủ chốt cần nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc và nghiên cứu nắm vững nội dung Nghị quyết Trung ương 5. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng cần nắm chắc những nội dung mới, cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình đang công tác để vận dụng trong thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả.

Từ nay đến hết tháng 9, Cà Mau tiếp tục tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, thành phố; cán bộ, đảng viên cơ sở và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội và tuyên truyền trong nhân dân về nội dung các Kết luận, Nghị quyết. Theo đó, từng cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết được Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) thông qua. Các cấp uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội nghị ở địa phương, ngành; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức./.
(Theo TTXVN)
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 161 trong 55 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc