mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Đồng Tháp

Đăng lúc: Thứ ba - 15/09/2015 10:59 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
Kiểm tra sau thông quan là hoạt động nghiệp vụ do cơ quan chuyên trách của ngành Hải quan thực hiện nhằm thẩm định tính chính xác, trung thực của việc khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan và đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan làm cơ sở xem xét mức độ ưu tiên trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và xử lý vi phạm (nếu có).

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, công tác kiểm tra sau thông quan thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, tuy nhiên so với yêu cầu thực tế và mục tiêu hiện đại hóa, công tác kiểm tra sau thông quan vẫn còn khoảng cách lớn.

Cục Hải quan Đồng Tháp cũng không nằm ngoài xu thế chung, báo cáo của Cục Hải quan Đồng Tháp năm 2014 nêu rõ nguyên nhân chính dẫn đến khoảng cách giữa mục tiêu yêu cầu của nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan và thực tế triển khai, đó là: “Nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra sau thông quan còn hạn chế, chỉ chiếm tỷ lệ 5% biên chế toàn Cục; khi cần kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, Cục điều động công chức từ các phòng tham mưu và các Chi cục hỗ trợ”.
 

Chi cục kiểm tra sau thông quan - HQ Đồng Tháp

Với mục tiêu phát triển của Hải quan hiện đại, hướng đến năm 2020 thì kiểm tra sau thông quan được xem là một trong ba trụ cột của quản lí hải quan hiện đại. Do vậy, giải pháp tăng cường công tác này cần thiết phải được đặt ra, đó là:

Một là, Nghiên cứu và đề xuất lên cấp trên hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan.
Hai là, Tăng cường xây dựng lực lượng kiểm tra sau thông quan.  

Ba là, Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan.

Bốn là, Tăng cường công tác phối, kết hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để đảm bảo thực thi nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan đạt kết quả tốt.

Năm là, Tăng cường việc trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan.

Trong nhóm các giải pháp này, vấn đề con người là vấn đề trọng tâm. Về số lượng, Hải quan Đồng Tháp sẽ phải tăng cường đội ngũ sao cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan có tối thiểu 10% biên chế trong tổng biên chế của Cục và hướng đến năm 2020, phải tăng cường số lượng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan phù hợp với nhu cầu của đơn vị, mức lý tưởng là 20% biên chế. Những số liệu này đã được nêu trong đề án xây dựng lực lượng kiểm tra sau thông quan đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt.

Về chất lượng, giải pháp đặt ra là cần tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan. Nội dung cơ bản trong công tác đào tạo, đó là:

Một là, Đào tạo kiến thức chung về kế toán, kiểm toán, thương mại, thanh toán, điều tra, thanh tra thuế…

Hai là, Đào tạo chuyên sâu cho từng lĩnh vực như mã số, trị giá, gia công, sản xuất xuất khẩu …

Ba là, Đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ở tất các khâu nghiệp vụ nêu trên và một số nghiệp vụ chuyên biệt như giám định tài liệu, Công nghệ thông tin.

Bốn là, Phối hợp với cơ quan Thuế đào tạo nâng cao kiểm tra sổ sách kế toán, quyết toán thuế và với cơ quan Kiểm toán về nghiệp vụ kiểm toán… 

Ngoài ra giải pháp về con người trong văn hoá ứng xử giao tiếp cũng đóng vai trò rất quan trọng. Với vai trò gác cửa nền kinh tế đất nước trên địa bàn, khi nền kinh tế hội nhập sâu vào khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong điều kiện tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hải quan Đồng Tháp cần phải ý thức được các thách thức và phải chủ động vượt qua thách thức, nắm vững thời cơ để phát triển vững mạnh. Trong quá trình này, yếu tố con người và văn hóa ứng xử, giao tiếp là quan trọng hơn cả. Thực hiện giải pháp về con người trong văn hóa ứng xử, giao tiếp cần chú ý đến các khía cạnh:

Đào tạo, bồi dưỡng  nguồn nhân lực
Thứ nhất, tiến hành rà soát, phân loại cán bộ công chức Hải quan thuộc phạm vi quản lý. Qua rà soát, phân loại, sẽ hình thành những nhóm khác nhau để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thích hợp.

- Đối với nhóm công chức có khả năng và tuổi đời còn trẻ thì cần có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng lớp cán bộ công chức này về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để làm nền tảng cho việc cải cách và hiện đại hóa công tác Hải quan của đơn vị. Tùy theo năng lực yêu cầu công tác, tùy theo trình độ chuyên môn được đào tạo, bố trí công chức làm đúng năng lực chuyên môn của mình, tránh tình trạng thay đổi công việc quá nhanh chóng, tạo nên một bộ phận công chức việc gì cũng biết nhưng không giỏi bất kỳ một lĩnh vực nào.

- Đối với cán bộ công chức lớn tuổi hoặc có những hạn chế về năng lực do điều kiện lịch sử để lại, thì kiên quyết sắp xếp sang bộ phận công tác khác, có thể bố trí ở những khâu đơn giản hoặc làm công tác hành chính để phù hợp với khả năng có sẵn.

Thứ hai, tăng cường đào tạo cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cục Hải quan Đồng Tháp có thể đề xuất với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính chỉ thị và đặt hàng với trường Đại học như là, Đại họcTài chính – Marketing nhằm xây dựng và hoàn thiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Hải quan theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với hoạt động của Hải quan trong tiến trình hội nhập, mang tính ứng dụng cao, đặc biệt là phải chú trọng những môn khoa học ứng xử, xử lý các tình huống cụ thể trong công tác nghiệp vụ chuyên sâu của Hải quan. Bên cạnh đó, Chương trình cũng cần đa dạng hóa phương thức đào tạo và kiện toàn đội ngũ giáo viên. Về giáo dục phẩm chất cần chú ý giáo dục đạo đức, liêm chính hải quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm và các tiêu cực khác phát sinh trong thời kỳ hội nhập.

Thứ ba, cần tận dụng đội ngũ cán bộ giỏi nghiệp vụ, có trình độ, có kinh nghiệm để đưa đi đào tạo làm giáo viên kiêm chức, tạo nền móng vững chắc cho các lĩnh vực công tác và các công chức này có thể truyền đạt kinh nghiệm cho các cán bộ khác khi có yêu cầu thông qua các buổi họp Chuyên đề trong toàn đơn vị.

Thứ tư, cần đào tạo cán bộ theo hướng chuyên môn hoá sâu theo từng chức năng, nhiệm vụ công việc phù hợp với cơ chế quản lý tự khai, tự tính, tự nộp; trang bị kiến thức đầy đủ về lý luận thực tiễn, đảm bảo cán bộ có năng lực tốt trong việc đánh giá, phân tích khả năng thực thi của chính sách thuế, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách cũng như đề xuất các biện pháp quản lý thuế. Ưu tiên đào tạo cán bộ theo hướng chuyên môn hóa sâu như lĩnh vực xác định trị giá tính thuế, phân loại và xuất xứ hàng hóa theo đúng với các tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
Cuối cùng, thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức cho cán bộ công chức trong toàn Cục.
Tác giả bài viết: Phạm Phú Lộc - Chi cục Kiểm tra Sau thông quan
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc