mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 trong cơ quan hành chính [1].

Đăng lúc: Thứ năm - 15/10/2015 10:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng”. ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 4 vào năm 2008 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001. ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kể cả dịch vụ hành chính. Thực tế, việc áp dụng ISO 9001 vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai sót trong công việc, đồng thời là cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt [2].
 

Việc áp dụng ISO 9001 vào dịch vụ hành chính ở một số nước trên thế giới đã tạo được cách làm việc khoa học, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của công chức nâng lên, quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với dân được cải thiện,… Đó là do áp dụng một phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu pháp luật và những yêu cầu khác. Vì vậy, đây được xem là một trong những giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ công chức.
 Nhìn chung, việc áp dụng ISO 9001 có các lợi ích sau:

- Giúp người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thúc đẩy cả hệ thống làm việc tốt hơn.

- Ngăn chặn được sự sai sót nhờ mọi người có thể tự kiểm soát được công việc của chính mình và kiểm soát công việc của nhau.

- Tạo điều kiện xác định nhiệm vụ đúng và các cách đạt kết quả đúng.

- Cung cấp cách nhận biết, giải quyết các sai sót và ngăn ngừa chúng tái diễn.

- Cung cấp các bằng chứng khách quan để chứng minh chất lượng sản phẩm của tổ chức và mọi hoạt động đều đã được kiểm soát.

- Cung cấp dữ liệu phục vụ cho hoạt động cải tiến.

Tại Việt Nam, từ năm 2006 việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 như là một yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế việc áp dụng ISO 9001 vào các cơ quan hành chính thời gian qua lại gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện còn mang tính hình thức, nguyên nhân là do tồn tại nhận thức của cán bộ công chức cho rằng việc áp dụng ít hiệu quả thậm chí phát sinh thêm thủ tục, lãnh đạo một số nơi chưa muốn xây dựng và áp dụng, ngoài ra do trong thực hiện lại có sự lệ thuộc lớn vào đơn vị tư vấn - đánh giá.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 901 thật sự giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước thay thế Quyết định 144/2006/QĐ-TTg. Theo đó, quy định nhiều điểm mới, trong đó điểm mới đáng chú ý nhất là quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng không thuê các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá (chứng nhận, giám sát, điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng, chứng nhận lại) và thay thế việc cấp giấy chứng nhận bằng việc cơ quan áp dụng tự công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Để thỏa mãn yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, việc xây dựng, áp dụng và cải tiến hệ thống phải đáp ứng các nguyên tắc, yêu cầu sau:
- Hệ thống phải hướng tới sự thỏa mãn các yêu cầu, mong đợi của khách hàng. Cần thấu hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, tổ chức thực hiện công việc đáp ứng được các yêu cầu đó.

- Hệ thống được đặt dưới một sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ về mục đích, phương hướng và yêu cầu. Lãnh đạo cần phải tạo và duy trì môi tr­ường nội bộ mà ở đó mọi ngư­ời tham gia tích cực vào việc đạt đ­ược các mục tiêu của tổ chức. 

- Phải có sự tham gia đông đủ, tự nguyện của tất cả mọi người vào hệ thống vì lợi ích chung của tổ chức và của bản thân mình. Mỗi thành viên phải hiểu rõ và tham gia tích cực thực hiện mục tiêu chất lượng của tổ chức.

- Việc quản lý chất lượng phải được tiếp cận theo quá trình, kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách có hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan đều được quản lý theo quá trình (tập hợp những hoạt động có quan hệ lẫn nhau và tương tác để biến đầu vào thành đầu ra). Quản lý các hoạt động của một tổ chức thực chất là quản lý các quá trình và mối quan hệ giữa chúng.

- Việc quản lý chất lượng phải được tiếp cận một cách hệ thống. Việc xác định, nắm vững và quản lý một hệ thống bao gồm nhiều quá trình liên quan lẫn nhau nhằm đạt tới mục tiêu đã định giúp nâng cao hiệu quả và hiệu lực của tổ chức.

- Hệ thống phải được cải tiến thường xuyên, việc cải tiến liên tục các kết quả thực hiện là mục tiêu, đồng thời cũng là phương pháp để có được mức độ chất lượng cao nhất.
- Các quyết định phải dựa trên cơ sở phân tích đầy đủ các thông tin và số liệu thực tế. Việc xem xét đánh giá phải bắt nguồn từ mục tiêu của tổ chức, các quá trình quan trọng, các yếu tố đầu vào và kết quả của các quá trình đó.

- Việc quản lý chất lượng phải được tiến hành trên các quan hệ hợp tác chặt chẽ bên trong và bên ngoài. Các mối quan hệ nội bộ nối kết lãnh đạo và người lao động, các bộ phận trong tổ chức, giúp tăng cường sự linh hoạt, khả năng đáp ứng nhanh. Các mối quan hệ bên ngoài nối kết tổ chức với cấp trên, địa phương, các tổ chức khác giúp tổ chức nâng cao khả năng hoạt động của mình.


[1] Bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn, mục đích nhằm nâng cao nhận thức về HTQLCL trong cơ quan hành chính.
[2] http://www.i-tsc.vn/iso-9001-2008/tu-van-iso-9001-2008/iso-9001-2008-la-gi.html
Tác giả bài viết: Nguyễn Phương - Văn phòng Cục Hải quan Đồng Tháp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc