mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Sự hình thành và phát triển tổ chức bộ máy Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp từ thời kỳ thành lập cho đến nay

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/11/2015 02:19 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
Tỉnh Đồng Tháp nằm trong vùng Đồng Tháp Mười - Miền Tây Nam Bộ, có đường biên giới với tỉnh PrâyVeng - Campuchia dài trên 50 km, có dòng sông Tiền và sông Hậu chảy qua, hàng năm đem lại nguồn lợi thuỷ sản lớn cho người dân lao động và lượng phù sa màu mỡ bồi đắp cho những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, tạo thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển kinh tế với các tỉnh trong vùng và nước bạn Campuchia.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trên địa bàn. Hải quan tỉnh Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 215/TCHQ-TCCB ngày 05/12/1985 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan. Căn cứ vào tổ chức bộ máy trong Quyết định thành lập, Hải quan tỉnh Đồng Tháp tiến hành xây dựng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc và trực thuộc; xây dựng cơ sở vật chất, tuyển chọn nhân sự, phân công bố trí công việc, thành lập Tổ chức Đảng, Đoàn thể, tập huấn nghiệp vụ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/07/1986. Bộ máy Hải quan Đồng Tháp lúc này chỉ có 02 đơn vị cấp phòng, 03 đơn vị Hải quan cửa khẩu và 01 Đội kiểm soát chống buôn lậu với tổng biên chế là 29 người.
 
MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÀY MỚI THÀNH LẬP 1985


 
Ngày 27/7/1988 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 190/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan Trạm trả hàng Phi mậu dịch Cao Lãnh, trực thuộc Hải quan tỉnh Đồng Tháp, để quản lý, kiểm tra bưu phẩm - bưu kiện từ nước ngoài về Việt nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 01/11/1989 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 248/TCHQ-TCCB thành lập Đội kiểm soát Hải quan Dinh Bà, trực thuộc Hải quan tỉnh Đồng Tháp để thực hiện nhiệm vụ công tác chống buôn lậu; kiểm tra, kiểm soát và thu thuế hàng hoá Phi mậu dịch xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới trên địa bàn (Dinh bà, Bình Phú, Á Đôn).

Ngày 25/10/1990 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 338/TCHQ-TCCB thành lập Phòng Kế toán – Tài vụ, thuộc Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Đến năm 1990, bộ máy Tổ chức của Hải quan Đồng Tháp lúc này có 03 đơn vị cấp Phòng, 03 Chi cục Hải quan cửa khẩu, 01 Trạm trả hàng, 01 Đội kiểm soát Hải quan, 01 Đội kiểm soát chống buôn lậu, với tổng biên chế là 84 người.
 
MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY NĂM 1990


 
Ngày 22/02/1994 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 23/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan cửa khẩu Cảng Đồng Tháp, trực thuộc Hải quan tỉnh Đồng Tháp để làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua Cảng biển quốc tế Đồng Tháp.

Ngày 01/6/1994 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 91/TCHQ-TCCB đổi tên “Hải quan tỉnh, thành phố” thành “ Cục Hải quan tỉnh, thành phố” trực thuộc Tổng cục Hải quan. Theo đó Hải quan tỉnh Đồng Tháp được đổi tên thành Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 07/6/1994 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 103/TCHQ-TCCB quy định cơ cấu Tổ chức bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, gồm có 05 đơn vị cấp Phòng (Phòng Giám sát quản lý về Hải quan, Phòng Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, Phòng Điều tra chống buôn lậu, Thanh tra, Văn phòng).

Ngày 12/9/1994 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tiếp tục ban hành quyết định số 267/TCHQ-TCCB thành lập Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Đến năm 1995, bộ máy Tổ chức của Hải quan Đồng Tháp lúc này đã tăng lên 06 đơn vị cấp phòng, 04 đơn vị Hải quan cửa khẩu, 01 Đội kiểm soát chống buôn lậu, 01 Đội kiểm soát Hải quan  Dinh Bà và 01 Trạm trả hàng Phi mậu dịch với tổng biên chế công chức là 87 người.
 
MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY  NĂM 1995
     
Ngày 21/5/1998 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 274/QĐ-TCCB thành lập Phòng Tài vụ thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 16/6/2000 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 258/QĐ-TCCB sắp xếp lại tổ chức bộ máy (cấp phòng) của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.
     - Phòng Tổng hợp và Tin học (sáp nhập Văn phòng, Phòng Tài vụ và bộ phận Tin học).
     - Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra (sát nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra).
     - Phòng Điều tra chống buôn lậu và xử lý (sát nhập Phòng Điều tra chống buôn lậu và bộ phận xử lý).
     - Phòng Giám sát quản lý và Thuế xuất nhập khẩu (sát nhập Phòng Giám sát quản lý và Phòng Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu).

 Đến năm 2000, bộ máy Tổ chức của Hải quan Đồng Tháp lúc này có 05 đơn vị cấp phòng, 04 đơn vị Hải quan cửa khẩu, 01 Đội kiểm soát chống buôn lậu, 01 Đội Kiểm soát Hải quan Dinh Bà và 01 Trạm trả hàng Phi mậu dịch với tổng biên chế công chức là 97 người.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY  NĂM 2000

 
Ngày 16/12/2001 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1333/QĐ-TCCB tiếp tục sắp xếp lại và đổi tên các đơn vị (cấp phòng) thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.
     - Văn phòng (đổi tên từ Phòng Tổng hợp và Tin học).
     - Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra.
     - Phòng Tham mưu chống buôn lậu và xử lý (đổi tên từ Phòng Điều tra chống buôn lậu và xử lý).
     - Phòng Nghiệp vụ (đổi tên từ Phòng Giám sát quản lý và Thuế xuất nhập khẩu).

Ngày 16/12/2001 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1360/QĐ-TCCB sắp xếp lại và đổi tên các đơn vị Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp (giải thể Trạm trả hàng Phi mậu dịch)
       - Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước.
       - Chi cục Hải quan cửa khẩu  Cảng Đồng Tháp.
       - Chi cục Hải quan Dinh Bà (đổi tên từ Đội kiểm soát Hải quan Dinh Bà).
       - Chi cục Hải quan Thông Bình.
       - Chi cục Hải quan Sở Thượng.
       - Đội Kiểm soát Hải quan (đổi tên từ Đội kiểm soát chống buôn lậu).

Ngày 17/3/2003 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 37/2003/QĐ-BTC thành lập Phòng Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 30/10/2003 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3319/QĐ-BTC thành lập Phòng Thanh tra tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 21/9/2004 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3041/QĐ-BTC đổi tên Chi cục Hải quan Dinh Bà thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà.

Đến năm 2005, bộ máy Tổ chức của Hải quan Đồng Tháp lúc này có 06 đơn vị cấp phòng, 05 đơn vị Hải quan cửa khẩu, 01 Đội kiểm soát Hải quan, với tổng biên chế công chức là 86 người.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY  NĂM 2005
       
Ngày 06/6/2006 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan (thay thế phòng Kiểm tra sau thông quan) trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực tuộc Tổng cục Hải quan.
       
Ngày 18/8/2006 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2780/QĐ-BTC thành lập Phòng Kiểm tra-Thanh tra (đổi tên Phòng Thanh tra) tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan.
      
Ngày 01/02/2007 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 229/QĐ-TCCB chuyển nhiệm vụ tham mưu chống buôn lậu thuộc Phòng Tham mưu chống buôn lậu và xử lý cho Đội kiểm soát Hải quan và đổi tên Phòng Tham mưu chống buôn lậu và xử lý thành Phòng Tham mưu xử lý vi phạm và thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan.
        
Ngày 13/3/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 306/QĐ-TTg nâng cấp cửa khẩu Dinh Bà từ cửa khẩu quốc gia lên quốc tế.
      
Ngày 11/5/2010 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1027/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định các đơn vị tham mưu của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp như sau:
     - Văn phòng.
     - Phòng Tổ chức cán bộ.
     - Phòng Thanh tra .
     - Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm.
     - Phòng Nghiệp vụ.
      
Đến năm 2010, bộ máy Tổ chức của Hải quan Đồng Tháp lúc này có 05 đơn vị cấp phòng, 05 Chi cục Hải quan cửa khẩu, 01 Chi cục Kiểm tra sau thông quan, 01 Đội kiểm soát Hải quan với tổng biên chế công chức là 104 người.
 
MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY  NĂM 2010

 
Đến năm 2015 bộ máy tổ chức không thay đổi so với năm 2010 và tổng biên chế công chức hiện nay là 124 người.

Trong thời gian qua, dù gặp phải không ít khó khăn nhưng tập thể cán bộ công chức Cục Hải quan Đồng Tháp đã nỗ lực đoàn kết, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể để vững bước đi lên. Với quyết tâm không ngừng đổi mới để phát triển, từ một đơn vị non, trẻ của ngành Hải quan, Cục Hải quan Đồng Tháp đã từng bước khẳng định mình và đã ghi được những dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển.
Tác giả bài viết: Nguyễn Việt Hải – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ HQĐT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc