Áp dụng phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công từ 20/11

Ngày 13/11, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố tiếp tục vận hành thử nghiệm phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến (http://egov.dongthap.gov.vn) đến ngày 19/11; trong đó, yêu cầu các đơn vị nhập liệu tối thiểu 10 - 20% hồ sơ, thủ tục hành chính; thực hiện, thao tác và giải quyết trên phần mềm mới.
         Ngày 13/11, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố tiếp tục vận hành thử nghiệm phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến (http://egov.dongthap.gov.vn) đến ngày 19/11; trong đó, yêu cầu các đơn vị nhập liệu tối thiểu 10 - 20% hồ sơ, thủ tục hành chính; thực hiện, thao tác và giải quyết trên phần mềm mới.

         Trong thời gian thử nghiệm, các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình ứng dụng tại cơ quan, đơn vị để kịp thời liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hiệu chỉnh phần mềm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

         Thời gian áp dụng chính thức phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến từ ngày 20/11. Đối với những hồ sơ nộp trước ngày 20/11 thì vẫn xử lý, giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử (cũ) đến khi kết thúc quy trình, nhưng không nhập hồ sơ mới.

         Các Sở, ban, ngành tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Uỷ ban nhân  dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến.

         Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát việc triển khai áp dụng  phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, vướng mắc để có ý kiến chỉ đạo.

Tác giả bài viết: Văn Khương

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp