Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018

Cục Hải quan Đồng Tháp thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018. Thời gian: Ngày 08/5/2018 và ngày 25/5/2018. - Sáng: 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 - Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 Địa điểm: Phòng Tiếp công dân - Cục Hải quan Đồng Tháp (91 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Cục Hải quan Đồng Tháp thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018.
Vui lòng xem chi tiết nội dung thông báo bên dưới.

Tác giả bài viết: Văn phòng Cục HQĐT