Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hải quan - biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước và hải quan - biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh xương, sông tiền năm 2017

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hải quan - biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước và hải quan - biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh xương, sông tiền năm 2017
Hội nghị được tổ chức vào ngày 29/3/2018 do Chi cục Cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí: Võ Phát Đạt - Phó Cục trưởng, Cục Hải quan Đồng Tháp; Đinh Văn Tươi, Phó Cục trưởng - Cục Hải quan An Giang; Nguyễn Văn Thanh Bình - Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước; Dương Sen Hải - Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, Thượng tá Lê Thành Lâm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước; Thượng tá Tạ Kim Long - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền.

Hội nghị được tổ chức vào ngày 29/3/2018 do Chi cục Cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí: Võ Phát Đạt - Phó Cục trưởng, Cục Hải quan Đồng Tháp; Đinh Văn Tươi, Phó Cục trưởng - Cục Hải quan An Giang; Nguyễn Văn Thanh Bình - Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước; Dương Sen Hải - Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, Thượng tá Lê Thành Lâm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước; Thượng tá Tạ Kim Long - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền.

Qua một năm thực hiện Quy chế phối hợp số 171/QCPH-BP-HQ/VX-TP ngày 08/6/2017 của các lực lượng kiểm soát trên Sông Tiền, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp tuần tra kiểm soát của các bên; Từ đó, đúc kết những thành quả đạt được để cũng cố, xây dựng, phát huy đồng thời bổ sung, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế cần được khắc phục, cải thiện trong thời gian tới.

 


Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế 171/QCPH-BP-HQ/VX-TP đồng thời cùng nhau bàn bạc một số giải pháp để nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến Sông Tiền trong giai đoạn sắp tới.

 

Nhìn chung, các Đại biểu đều nhận xét thời gian qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước và Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương - Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Sông Tiền đã tổ chức thực hiện rất tốt Quy chế phối hợp tuần tra, kiểm soát trên Sông Tiền, xem đây là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo cho hoạt động kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, ma túy qua biên giới; cũng như hoạt động xuất nhập cảnh trái phép phương tiện vận tải và người xuất nhập biên trái phép trên địa bàn khu vực cửa khẩu đạt kết quả cao nhất.

 

Các bên thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đúng nội dung thỏa thuận giữa các bên. Lực lượng hai bên trong quá trình tuần tra luôn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, nhằm hỗ trợ kịp thời các tình huống đối tượng chống người thi hành công vụ.

 

Hàng tuần, tháng, quý, lực lượng Hải quan và Biên phòng hai bên thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau về tình hình, thủ đoạn hoạt động buôn lậu tại khu vực cửa khẩu trên sông Tiền và các thông tin khác phục vụ cho công tác nắm tình hình, bắt giữ đối tượng vi phạm; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong công tác phối hợp nhằm phục vụ tốt công tác tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu, công tác phòng chống ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật khác và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Năm 2017 lực lượng phối hợp Hải quan - Biên phòng Thường Phước - Vĩnh Xương tiến hành thường xuyên công tác phối hợp hoạt động giữa hai lực lượng trong địa bàn cửa khẩu, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, giữ vững an ninh quốc gia đồng thời phục vụ chính sách mở rộng giao lưu hàng hóa qua biên giới.

 

Song bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được còn có những hạn chế vướng mắc trong công tác phối hợp như: Việc trao đổi thông tin, tình hình có lúc chưa kịp thời, chưa chủ động, tích cực trong phối hợp chỉ đạo công tác tham mưu xử lý các vụ việc xãy ra, chưa có phối hợp tổ chức được lớp tập huấn ứng cứu, tương trợ khi xãy ra vụ chống người thi hành công vụ hoặc gặp các tình huống rủi ro khi tuần tra kiểm soát….

 

Kết luận Hội nghị, ông Võ Phát Đạt - Phó Cục trưởng, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao khâu chuẩn bị, tổ chức của đơn vị chủ trì. Đồng chí Võ Phát Đạt biểu dương tinh thần hữu nghị, tương trợ của các bên trong thời gian qua và nhấn mạnh đây là một yếu tố rất quan trọng trong công tác quản lý cửa khẩu vùng biên, sự đồng thuận đoàn kết nhất trí giữa các bên sẽ là một hàng rào phòng vệ chắc chắn trong mặt trận đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng chí Võ Phát Đạt đề nghị các bên tiếp tục duy trì, nâng cao những mặt mạnh đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế. Sau Hội nghị yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước tiến hành tổng hợp lại các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị và tiến hành dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế 171/QCPH-BP-HQ/VX-TP không còn phù hợp.

 

Tác giả bài viết: Ngọc Ánh (Chi cục HQCK Thường Phước)