Ngành Hải quan lấy ý kiến về Tuyên ngôn phục vụ khách hàng

Ngành Hải quan lấy ý kiến về Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
Thứ Tư, 18/10/2017 09:28 GMT+7 (HQ Online)- Tổng cục Hải quan đang triển khai khảo sát ý kiến của DN trên cả nước về tình hình thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và nhu cầu của DN đối với chất lượng dịch vụ do cơ quan Hải quan cung cấp.
          (HQ Online)- Tổng cục Hải quan đang triển khai khảo sát ý kiến của DN trên cả nước về tình hình thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và nhu cầu của DN đối với chất lượng dịch vụ do cơ quan Hải quan cung cấp.

          Theo Tổng cục Hải quan, để có thể hoàn thiện, cải tiến hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng trong lĩnh vực hải quan, việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn là rất cần thiết.Thông qua khảo sát này, Tổng cục Hải quan mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của cộng đồng DN về các mặt được, chưa được trong việc thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn tại cơ quan Hải quan các cấp; xác định các cam kết đạt được, chưa đạt được, các cam kết có thể cải thiện cũng như mong muốn, nhu cầu của cộng đồng DN đối với các cam kết, chất lượng phục vụ cơ quan Hải quan cần đáp ứng.

          Bạn đọc tham gia ý kiến vui lòng tải file đính kèm tại đây. Sau khi hoàn thành vui lòng gửi về đầu mối tiếp nhận: E-mail: bancchdh@customs.gov.vn.

Nguồn tin: Báo Hải quan