52.500 hồ sơ thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

52.500 hồ sơ thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Thứ Năm, 26/10/2017 15:45 GMT+7 (HQ Online)- Từ khi triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến (1/3/2017) đến thời điểm 22/10/2017, ngành Hải quan đã tiếp nhận 52.500 hồ sơ, với sự tham gia của hơn 9.500 doanh nghiệp, cá nhân.
       (HQ Online)- Từ khi triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến (1/3/2017) đến thời điểm 22/10/2017, ngành Hải quan đã tiếp nhận 52.500 hồ sơ, với sự tham gia của hơn 9.500 doanh nghiệp, cá nhân. 
 


Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan Hải quan. Ảnh: Ngọc Linh
          Các thủ tục hành chính có nhiều hồ sơ nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến là: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế; hủy tờ khai hải quan và hoàn thuế theo Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính…Theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian qua, hệ thống dịch vụ công trực tuyến luôn vận hành thông suốt, đảm bảo cho việc xử lý các nghiệp vụ của cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính cũng như của cơ quan Hải quan. Một số vướng mắc quan đến tài khoản, hướng dẫn sử dụng Hệ thống đều được xử lý kịp thời.

          Một số cục hải quan tỉnh, thành phố có số lượng hồ sơ cao như: Hải Phòng (15.500 hồ sơ), Bình Dương (6.900 hồ sơ), Long An (4.000 hồ sơ), Hà Nội (3.500 hồ sơ)…Việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử góp phần giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với cán bộ công chức. Đồng thời, doanh nghiệp có thể theo dõi trực tuyến toàn bộ quá trình xử lý thủ tục hành chính, góp phần công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan Hải quan. 
 
 

Nguồn tin: Báo Hải quan