mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp quan tâm thực hiện Công tác Phòng chống tham nhũng năm 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 07/10/2015 03:33 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
Năm 2015, là năm có nhiều sự kiện quan trọng đặc biệt đối với Hải quan tỉnh Đồng Tháp: Đại Hội Đảng bộ cơ sở Cục hải quan tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020; kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tài chính, ngành Hải quan 1945-2015; kỷ niệm 30 năm thành lập Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp 1995-2015;  các sự kiện chính trị Đại Hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Đại Hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020. Do đó, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp đã tích cực xây dựng kế hoạch, xác định trọng tâm, trọng điểm, đề ra phương hướng công tác cho mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng các sự kiện trên. Kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện cũng được xây dựng và phát động  ngay từ đầu năm đến tất cả công chức, lao động trong đơn vị. Song song đó, lãnh đạo Cục đặc biệt quan tâm công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ nội bộ, quyết không để sai sót, tiêu cực xảy ra trong đơn vị.

Công tác phòng chống tham nhũng là lĩnh vực phức tạp và đầy khó khăn, đòi hỏi sự đầu tư thời gian, công sức, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp,  nhất là tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho công chức cùng với sự quản lý sâu sát của lãnh đạo các cấp, bởi vì Hải quan là một trong những ngành nhạy cảm, tiềm ẩn điều kiện dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực,  công chức hải quan hằng ngày tiếp xúc với nhiều người dân và doanh nghiệp, tiếp xúc với tiền và hàng hóa, nhiều trường hợp công chức hải quan tác nghiệp độc lập đơn lẻ trong hoạt động kiểm hóa, giám sát.

 Việc chủ động phòng chống tham nhũng phải đảm bảo trên cả 2 phương diện phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng đã luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để bảo vệ công chức và danh dự của ngành. Vì vậy hằng năm, Cục hải quan Đồng Tháp tập trung xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng một cách chu đáo, chi tiết, phù hợp với thực tế của Ngành, của Cục.

Ngay từ đầu năm 2015, triển khai thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TCHQ ngày 15/12/2014 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch phòng chống tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng năm (kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HQĐT ngày 19/01/2015), theo kế hoạch, có phân công cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện các nội dung: về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản về công tác phòng chống tham nhũng, công khai minh bạch các quy trình, quy định thủ tục hải quan; về cải cách thủ tục hành chính; về thực hiện và xây dựng định mức, tiêu chuẩn trong chi tiêu tài chính; về công tác cán bộ; về thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về tăng cường việc giám sát,  kiểm tra công chức thừa hành tại các đơn vị nhằm mục tiêu ngăn chặn tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan, bảo vệ nội bộ trong năm 2015.

Ngày 29/01/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 257/QĐ-TCHQ ban hành kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng trong  ngành Hải quan năm 2015, trên cơ sở đó, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Cục (ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HQĐT ngày 12/3/2015), theo đó tiến hành: kiểm tra về công tác tổ chức quán triệt, thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; kiểm tra về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực; kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức; kiểm tra công tác thanh tra, tự kiểm tra nội bộ; kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát chống buôn lậu; kiểm tra việc quản lý, sử dụng các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan; kiểm tra việc thực hiện quy định về luân chuyển, phân công công chức luân phiên; kiểm tra việc xử lý vi phạm đối với công chức hải quan; kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản.

Công tác phòng chống tham nhũng được Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đề ra, tính đến nay, chưa có trường hợp nào phát hiện hoặc bị xử lý liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng. Qua 9 tháng đầu năm 2015, việc  quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng được duy trì, cập nhật, trong đó thường xuyên nhắc nhở công chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 4632/CT-TCHQ ngày 26/4/2014 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh tác phong làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức hải quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quán triệt Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng;  tổ chức thực hiện công văn số 7302/ TCHQ-TTr ngày 11/8/2015 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; triển khai thực hiện Quyết định số 2548/QĐ-TCHQ ngày 01/9/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Hải quan.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong cơ quan tổ chức đơn vị; việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về định mức tiêu chuẩn; việc công chức nộp lại quà tặng; việc thực hiện quy tắc ứng xử của công chức; việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng và chuyển đổi cán bộ công chức theo nội dung Nghị quyết số 02/NQ-BCSĐ ngày 10/10/2014, Quyết định số 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, văn bản hướng dẫn số 14183/TCHQ-TCCB ngày 26/11/2014 của Tổng cục Hải quan; việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; việc thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa trong công tác; việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý điều hành hoạt động của đơn vị; việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản  đều được Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai thực hiện và đạt  kết quả tích cực, ổn định, nề nếp.

Nhìn chung, với sự nỗ lực của Đảng ủy và lãnh đạo các cấp, sự phấn đấu, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của từng công chức, công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 đã góp phần xây dựng lực lượng công chức hải quan tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và có nhiều tiến bộ. Thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tăng cường giám sát, kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ, ngăn ngừa việc lợi dung vị trí công tác, quyền hạn được phân công để vụ lợi, tham nhũng, quyết tâm xây dựng nền công vụ theo phương châm hàng động của ngành : “Chuyên nghiệp - Minh bạch – Hiệu quả” để phục vụ nhân dân và xã hội./.
Tác giả bài viết: Phòng Thanh tra
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc