mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Nâng cao quyền tự chủ của doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/04/2015 21:36 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp được quy định cụ thể, minh bạch trong Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày  25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Có nhiều nội dung phổ quát về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, dưới đây là một số quyền nổi bật tác động trực tiếp, tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu.

Một là, pháp luật hải quan giao cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về định mức sản xuất sản phẩm gia công và sản phẩm hàng sản xuất xuất khẩu. Trước đây, các doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo, nộp bảng định mức cho cơ quan hải quan vào thời điểm trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính. Hiện nay, Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn không thực hiện thủ tục thông báo tiếp nhận, điều chỉnh định mức gia công, sản xuất xuất khẩu; đồng thời bỏ thủ tục thông báo tiếp nhận hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng gia công. Việc bãi bỏ thủ tục thông báo tiếp nhận, điều chỉnh định mức gia công, sản xuất xuất khẩu và thủ tục thông báo tiếp nhận hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng gia công có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, làm tiết giảm các nguồn lực về con người, thời gian, chi phí hoạt động không riêng cho doanh nghiệp, mà cho cả cơ quan hải quan.

Hai là, quy định mới đã bỏ thủ tục thanh khoản quyết toán nguyên liệu, vật tư theo từng hợp đồng gia công, từng tờ khai nhập khẩu; Thay vào đó là quy định chế độ thủ tục báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu. Cụ thể là theo định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.

Ba là, thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế (áp dụng đối với cả các trường hợp có mức thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu là 0%). Trước đây, người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế; Trường hợp chưa nộp đủ các loại thuế  thì thời hạn nộp bộ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu cuối cùng. Hiện nay, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày  25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế (áp dụng đối với cả các trường hợp có mức thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu là 0%) như sau:

- Người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế theo quy định;
- Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế nhập khẩu tương ứng với các tờ khai hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.
- Người nộp thuế tự quyết định việc nộp hồ sơ không thu thuế nhập khẩu một lần cùng với báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60  Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày  25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, hoặc nhiều lần trong thời hạn quy định trên
 

Để đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật, các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu cần phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, trung thực, chuẩn xác, hợp pháp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Một là, lập và lưu trữ sổ chi tiết nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư;

Hai là, lập và lưu trữ sổ chi tiết sản phẩm xuất kho để xuất khẩu theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ xuất khẩu theo số hợp đồng, đơn hàng;

Ba là, lập và lưu trữ chứng từ liên quan đến việc xử lý phế liệu, phế phẩm;

Bốn là, doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán trong thời hạn theo quy định của  pháp luật về kế toán. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải lưu trữ các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, bao gồm chứng từ vận tải đối với hàng hóa xuất khẩu, phiếu đóng gói, tài liệu kỹ thuật, chứng từ, tài liệu liên quan đến định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Việc lưu trữ phải thực hiện theo nguyên tắc lưu trữ bản chính (trừ trường hợp đã nộp bản chính cho cơ quan hải quan), trường hợp các chứng từ điện tử thì lưu giữ dưới dạng điện tử hoặc chuyển đổi ra chứng từ giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Năm là, xuất trình toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan đến nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu khi cơ quan hải quan kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Pháp luật hải quan ngày càng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp là yêu cầu khách quan phù hợp thông lệ quốc tế, đáp ứng sự trông đợi của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; Đồng thời tạo môi trường pháp lý kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, công khai; đảm bảo vừa giảm tối đa chi phí hoạt động, vừa nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập sâu rộng kinh kế quốc tế./.
Tác giả bài viết: Tiến Dũng - HQCK Cảng Đồng Tháp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc