• Thủ tục tại Cục HQĐT

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 1
  02. Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 1
  03. Thủ tục cấp phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại 2628/QĐ-BTC 09-12-2016 2
  04. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 0
  05. Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 0
  06. Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 1
  07. Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 1
  08. Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 2628/QĐ-BTC 09-12-2016 0
  09. Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 0
  10. Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 0

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,300.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,907.26 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,956.14 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,985.42 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  213.80 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  17,186.63 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,108.22 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  725.48 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  152114
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  3823
  3633
  83667
  67141
  152114