Văn bản Chính phủ

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 69/2018/NĐ-CP 15-05-2018 0
Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 73/2018/NĐ-CP 15-05-2018 0
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 74/2018/NĐ-CP 15-05-2018 0
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 59/2018/NĐ-CP 20-04-2018 0
Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 28/2018/NĐ-CP 01-03-2018 0
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối 10/2018/QĐ-TTg 01-03-2018 0
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 15/2018/NĐ-CP 02-02-2018 0
Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, t 09/2018/NĐ-CP 15-01-2018 0
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 113/2017/NĐ-CP 09-10-2017 0
Nghị định về quản lý phân bón 108/2017/NĐ-CP 20-09-2017 0

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,300.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,907.26 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,956.14 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,985.42 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  213.80 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  17,186.63 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,108.22 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  725.48 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

152080
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
3789
3633
83633
67141
152080