Văn bản Chính phủ

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 123/2018/NĐ-CP 17-09-2018 0
Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo 107/2018/NĐ-CP 15-08-2018 0
Nghị định về Nghiệp vụ Quản lý nợ công 94/2018/NĐ-CP 30-06-2018 0
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 69/2018/NĐ-CP 15-05-2018 0
Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 73/2018/NĐ-CP 15-05-2018 0
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 74/2018/NĐ-CP 15-05-2018 0
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 59/2018/NĐ-CP 20-04-2018 0
Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 28/2018/NĐ-CP 01-03-2018 0
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối 10/2018/QĐ-TTg 01-03-2018 0
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 15/2018/NĐ-CP 02-02-2018 0

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,390.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,976.15 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,623.16 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,000.21 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  208.42 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,659.14 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,036.05 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  730.96 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

438772
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
165
5057
117099
127979
438772