Miễn thuế, hoàn thuế...

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
V/v Tiền chậm nộp 3514/TCHQ-TXNK 18-06-2018 0
Ban hành quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1503/QĐ-TCHQ 18-05-2018 0
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, 39/2018/TT-BTC 20-04-2018 0
V/v Miễn thuế hàng quà tặng vì mục đích nhân đạo 435-TCHQ-TXNK 24-01-2018 0
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 134/2016/NĐ-CP 01-09-2016 0
Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và 130/2016/TT-BTC 12-08-2016 0
V/v Hoàn thuế, không thu thuế và bảo lãnh thuế 6007/TCHQ-TXNK 28-06-2016 0
Ban hành quy trình hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1780/QĐ-TCHQ 17-06-2016 1
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016-QH13 06-04-2016 0
V/v Hoàn thuế, không thu thuế 40/TXNK-CST 08-03-2016 0

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,390.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,870.61 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,543.41 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,000.83 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  212.15 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,682.61 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,011.37 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  730.96 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

430989
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
3447
5716
109316
127979
430989