Thuế BVMT

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
V/v Thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế 5235/BTC-CST 08-05-2018 2
Thuế BVMT đối với dung dịch HCFC 3390/BTC-CST 15-03-2016 0
Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất khẩu 5823/TCHQ-TXNK 26-05-2015 0
V/v Thuế bảo vệ môi trường 2794/TCHQ-TXNK 19-03-2014 0
Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ 30/2013/TT-BTC 18-03-2013 0
V/v Thuế BVMT đối với túi nilong dùng để đóng gói hàng XK 5318/TCHQ-TXNK 03-10-2012 0
V/v Tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường 4829/TCHQ-TXNK 14-09-2012 1
Nghị định sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 69/2012/NĐ-CP 14-09-2012 0
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 152/2011/TT-BTC 11-11-2011 0
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 67/2011/NĐ-CP 08-08-2011 0

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,390.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,870.61 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,543.41 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,000.83 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  212.15 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,682.61 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,011.37 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  730.96 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

431235
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
3693
5716
109562
127979
431235