mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
24/2017/NĐ-CP 13/03/2017

Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016

Tải về
01/CP-KTTH 05/01/2017

V/v đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP

Tải về
9468/TCHQ-TXNK 02/10/2016

V/v triển khai Nghị định Biểu thuế VN-AEAU FTA

Tải về
122/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hang hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Tải về
122/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Tải về
125/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2020

Tải về
126/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2016-2020

Tải về
127/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Ốt-xtrây-lia -Niu-Di-lân giai đoạn 2016-2020

Tải về
128/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2016-2020

Tải về
129/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2020

Tải về
130/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2016-2020

Tải về
132/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016-2020

Tải về
133/2016/NĐ-CP 31/08/2016

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2016-2020

Tải về
98/2016/TT-BTC 28/06/2016

Bổ sung Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Ảtermia vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính

Tải về
73/2016/TT-BTC 19/05/2016

Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2016 của Bộ Tài chính

Tải về
51/2016/TT-BTC 17/03/2016

Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2016...

Tải về
48/2016/TT-BTC 16/03/2016

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Tải về
6738/TCHQ-TXNK 22/07/2015

Về việc thực hiện Thông tư 164/2013/TT-BTC

Tải về
9893/BTC-TCHQ 20/07/2015

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng

Tải về
186/2014/TT-BTC 21/01/2015

Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm TT 164/2013/TT-BTC

Tải về