mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Quy định mới về tiền chậm nộp trong luật số 106/2016/QH13

Đăng lúc: Thứ năm - 23/06/2016 22:08 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
Hành vi chậm nộp tiền thuế đã được quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012. Trong đó, tại Khoản 32 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 có quy định: “ 32. Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:“ Điều 106. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.” ”

Theo quy định trên của Luật thì tiền chậm nộp được tính theo hai mức tương ứng với từng mốc thời gian cụ thể, không quá chín mươi ngày là 0,05%/ngày và quá chín mươi ngày là 0,07%/ngày.

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Trong đó, tại Khoản 4 Điều 5 của Luật có quy định: “ 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 106 như sau: “1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Với quy định này thì tiền chậm nộp chỉ được tính một mức duy nhất (0,05%/ngày) không còn theo mức lũy tiến như quy định trước đó.

Hiện nay, Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016. Trong đó, tại Khoản 3 Điều 3 của Luật có quy định: 3. Khoản 1 Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại khoản này từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.” ”

Như vậy, bắt đầu từ ngày 01/7/2016, khi Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành thì tiền chậm nộp sẽ được tính theo một mức thống nhất là 0,03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp. Đây là điều mà Doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần lưu ý trong việc tính mức tiền chậm nộp./.
Tác giả bài viết: Thúy Loan - phòng Nghiệp vụ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc