mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Hải quan Đồng Tháp qua một năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/10/2017 03:19 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
          Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận không thể thiếu của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thử thách, khó khăn để vững bước tiến lên.

          Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là trong giai đoạn nước ta đã và đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đạo hóa và hội nhập sâu rộng thế giới sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

          Vì vậy, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đây việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung mà các tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên và đoàn thể phải thực hiện thường xuyên, là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, xem đây là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

          Chính vì thế, sau năm năm thực hiện Chỉ thị số 03, Bộ Chính trị (khoá XII) tiếp tục ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Thực hiện Công văn số 10665/TCHQ-TCCB ngày 10/11/2016 của Tổng cục Hải quan về triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII từ nay đến năm 2020; Đảng ủy Cục Hải quan Đồng Tháp đã tổ chức triển khai thực hiện như sau:

          Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05, Cục đã chủ động tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chỉ thị; ban hành kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 đi vào thực chất. Kết quả có 100% đảng viên  tham gia học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05 và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị 05 cho đảng viên, đoàn viên bằng nhiều hình thức.

          Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đảng viên, công chức, nhân viên học tập và làm theo. Đồng thời, gắn công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những gương điển hình với dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

          Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Nghị quyết của cấp trên về xây dựng Đảng; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm có liên quan đến cơ quan, đơn vị.

          Hàng tháng, chi bộ, đơn vị phân công đảng viên, công chức báo cáo việc thực hiện kế hoạch gắn với tự phê bình và phê bình trong họp chi bộ, họp định kỳ tháng của đơn vị để cuối năm làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và phân loại cán bộ công chức. Đồng thời gắn với thực hiện các phong trào thi đua của Ngành và của Cục Hải quan tỉnh năm 2017.

          Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình đấu tranh xây dựng nội bộ trên tinh thần góp ý chân tình, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; uốn nắn các nhận thức lệch lạc; kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa"; phê bình việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích, làm hình thức; đề cao cảnh giác với các luận điệu kích động, xuyên tạc, bôi nhọ; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, chống phá cách mạng.

          Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp.

            Việc triển khai học tập Chỉ thị 05 thực hiện phương châm “học đi đôi với làm” và yêu cầu nội dung đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên phải ngắn gọn, rõ việc, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, dễ làm, dễ đánh giá nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

          Sau một năm thực hiện Chỉ thị 05, còn những hạn chế, tồn tại mà các chi bộ cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới như: Việc cụ thể hoá thực hiện Chỉ thị 05 chỉ mới hoàn thành ở bước tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cơ bản. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt lệ kỳ ở các tổ chức Đảng Đoàn chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt và đi vào thực chất. Công tác tuyên truyền đôi lúc chưa bám sát thực tiễn cuộc sống, chưa kịp thời phát hiện và nhân rộng các gương điển hình, phương pháp tuyên truyền còn giản đơn, một chiều, thiếu sáng tạo, hiệu quả chưa cao.
Tác giả bài viết: Đặng Kết
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc