mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Nâng chất lượng công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Hải quan Đồng Tháp

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/09/2017 04:06 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thanh Phong
          Xử lý vi phạm hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thời gian qua, Cục Hải quan Đồng Tháp quan tâm thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng chất lượng công tác này.
          Các biện pháp đã được triển khai gồm:  
          - Một là, đào tạo và phân công chuyên sâu công tác xử lý.
          Công tác xử lý vi phạm hành chính đòi hỏi công chức phải nắm vững các quy định pháp luật, được trang bị các kỹ năng cần thiết để đảm bảo xử lý đúng các vụ việc vi phạm. Do đó, Cục xác định xây dựng nhóm công chức chuyên sâu làm nòng cốt trong công tác này. Nhóm công chức xử lý gồm những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Luật, có năng lực, sở trường thực hiện công tác xử lý; một số công chức tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác nhưng có kinh nghiệm, năng lực và thực tiễn tốt cũng được đưa vào nhóm. Hiện tại có 11 công chức được Cục quyết định đưa vào nhóm đào tạo chuyên sâu và phân công làm công tác xử lý (theo Quyết định số 241/QĐ-HQĐT ngày 30/6/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp).
          Danh sách phân công chuyên sâu là cơ sở để Cục phân công dự các lớp đào tạo chuyên sâu do Học viện Tư pháp - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tổ chức. Số công chức được đưa vào nhóm này sẽ có ý thức hơn trong tự nghiên cứu, học tập các quy định, rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Đồng thời nhóm công chức làm nòng cốt trong tiếp thu, triển khai các quy định có liên quan đến công tác xử lý vi phạm.
          - Hai là, thực hiện tốt tự kiểm tra, kiểm tra công tác xử lý.
          Ngoài các đoàn kiểm tra của Tổng cục Hải quan và các ngành chức năng của tỉnh; hàng năm, Cục Hải quan Đồng Tháp đều có ban hành kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra công tác này tại các đơn vị trực thuộc có thẩm quyền xử lý. Theo đó, từng đơn vị trực thuộc đều thực hiện tự kiểm tra hồ sơ xử lý phát sinh; sau đó Cục lập Đoàn kiểm tra kiểm tra trực tiếp hồ sơ xử lý của từng đơn vị. Mục đích kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những hạn chế, sai sót, tồn tại để khắc phục, chấn chỉnh.
          Từ năm 2012 đến năm 2016, Cục đã tổ chức 05 cuộc kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc. Đã kịp thời phát hiện các sai sót và tổ chức khắc phục, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, góp phần từng bước nâng chất lượng công tác này; không có sai sót lớn xảy ra.
          Đầu năm 2017, Cục ban hành Kế hoạch số 59/KH-HQĐT ngày 13/01/2017 về tự kiểm tra, kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017. Theo kế hoạch, các Chi cục và Đội kiểm soát Hải quan tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Cục chậm nhất ngày 06/11/2017; sau đó Tổ kiểm tra của Cục thực hiện kiểm tra hồ sơ xử lý của các đơn vị và báo cáo Tổng cục Hải quan trước ngày 15/12/2017.
         - Ba là, ban hành và thực hiện quy định về phúc tập hồ sơ xử lý.
          Cục ban hành Quy trình phúc tập hồ sơ xử lý trong lĩnh vực Hải quan.
          Theo quy định phúc tập, tất cả hồ sơ vi phạm đã xử lý hoặc chuyển cho cơ quan khác xử lý đều phải được phúc tập; việc phúc tập hồ sơ vi phạm được giao cho công chức xử lý (chính, kiêm nhiệm) và Lãnh đạo phụ trách công tác xử lý thực hiện. Để đảm bảo khách quan, công chức phúc tập không phải là người trực tiếp thụ lý và tham mưu xử lý vụ việc đó (nếu công chức xử lý chính thực hiện thụ lý, tham mưu xử lý thì giao công chức xử lý kiêm nhiệm thực hiện phúc tập và ngược lại). Quy định phúc tập hiện hành quy định một hồ sơ vi phạm được phúc tập từ 01 đến 02 lần và quy định cụ thể khi nào phúc tập lần 01, lần 02. Việc liệt kê cụ thể hồ sơ phúc tập lần 01, lần 02 giúp công chức xử lý dễ dàng xác định được lúc nào cần phúc tập lần 01, lần 02; không lúng túng khi phúc tập đối với hồ sơ có phát sinh nhiều giai đoạn khác nhau như: hồ sơ chuyển xử lý hình sự, chuyển UBND tỉnh; hồ sơ có khiếu nại, khiếu kiện, cưỡng chế, v.v…
          - Bốn là, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề để cập nhật, nâng cao kỹ năng công tác xử lý.
          Ngoài các lớp tập huấn do Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan tổ chức, Cục Hải quan Đồng Tháp kịp thời cập nhật các văn bản mới, tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề về nghiệp vụ xử lý vi phạm cho công chức làm công tác này trong toàn Cục. Từ sau khi Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được ban hành, Cục đã trực tiếp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, hội thi nội bộ để triển khai, nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định có liên quan để áp dụng trong thực tế công tác, cụ thể:
          + Ngày 26/6/2013, tổ chức Hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Hội thảo chuyên đề về công tác lấy lời khai người vi phạm cho công chức các đơn vị (có 53 công chức dự).
           + Ngày 30/5/2014, tổ chức Hội nghị tìm hiểu, trao đổi để nắm vững những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và một số văn bản pháp luật có liên quan đến công tác xử lý vi phạm pháp luật về Hải quan (có 18 công chức dự).
          + Ngày 08/5/2015, tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác lấy lời khai và lập biên bản vi phạm hành chính cho công chức làm công tác xử lý (có 40 công chức dự).
          + Ngày 25/11/2016, tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/1016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan và Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP và các quy định có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính (có 41 công chức dự).
          + Ngày 31/3/2017, tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính cho lãnh đạo và công chức chuyên trách làm công tác xử lý tại các đơn vị trong Cục, nội dung tìm hiểu sâu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và những nội dung chính có liên quan trực tiếp và thường phát sinh trong công tác xử lý vi phạm tại đơn vị (có 21 công chức dự).  
         + Theo kế hoạch vào ngày 22/9/2017, Cục sẽ tổ chức Hội thảo về công tác xử lý cho lãnh đạo phụ trách công tác xử lý các Chi cục, Đội Kiểm soát Hải quan và phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra; công chức định hướng thực hiện chuyên sâu công tác xử lý, công chức đang thực hiện nhiệm vụ xử lý (chính, kiêm nhiệm).
Việc thực hiện các biện pháp nêu trên đã mang lại hiệu quả thiết thực: Công chức xử lý nắm vững, áp dụng đúng các quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính, hạn chế thấp nhất các sai sót xảy ra trong quá trình xử lý; từ ngày Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực đến nay (01/7/2013 đến 31/7/2017) toàn Cục đã thụ lý, xử lý 637 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa, tang vật trên 10 tỷ đồng. Qua kiểm tra công tác này hàng năm, các Đoàn kiểm tra của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh đánh giá công tác xử lý vi phạm của Cục Hải quan Đồng Tháp được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định, không có sai sót lớn; hồ sơ được sắp xếp, lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp. Không có phát sinh vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phức tạp phải bị hủy quyết định xử lý. Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (giai đoạn 2013-2017), Cục Hải quan Đồng Tháp có 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức thi hành Luật.  
Từ những kinh nghiệm qua thực tiễn triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính như trên, thời gian tới Cục Hải quan Đồng Tháp sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được, từng bước nâng chất lượng, bài bản, chuyên sâu theo phương châm hành động của ngành là “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Đảm bảo các vụ việc vi phạm phải được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật./.
Tác giả bài viết: Hồng Diễm - Phòng CBL & XLVP
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc