mỹ phẩm xách tay pháp, kem chống nắng pháp, sữa rửa mặt pháp, nước hoa pháp, máy đo độ mặn, máy đo ph máy đo độ ẩm, máy đo ánh sáng, máy đo gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu  
73/2016/TT-BTC 20/05/2016

Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2016 của Bộ Tài chính

    Tải về
51/2016/TT-BTC 18/03/2016

Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2016...

    Tải về
48/2016/TT-BTC 17/03/2016

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

    Tải về
6738/TCHQ-TXNK 23/07/2015

Về việc thực hiện Thông tư 164/2013/TT-BTC

      Tải về
9893/BTC-TCHQ 21/07/2015

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng

      Tải về
186/2014/TT-BTC 22/01/2015

Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm TT 164/2013/TT-BTC

      Tải về
03/2015/TT-BTC 07/01/2015

Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

     Tải về
173/2014/TT-BTC 01/01/2015

Thông tư sửa đổi thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm TT 164/2013/TT-BTC

      Tải về
213/2014/TT-BTC 01/01/2015

Thông tư số 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

     Tải về
15209/TCHQ-TXNK 24/12/2014

V/v biểu thuế XNK năm 2015

      Tải về
14950/TCHQ-TXNK 16/12/2014

V/v áp dụng thuế GTGT từ 01/01/2015 đối với một số mặt hàng

      Tải về
18304/BTC-TCHQ 16/12/2014

V/v hoàn trả thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa

      Tải về
185/2014/TT-BTC 06/12/2014

Thông tư sửa đổi mức thuế suất NK ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế NK ưu đãi

      Tải về
139/2014/TT-BTC 07/11/2014

Thông tư 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC

      Tải về
131/2014/TT-BTC 25/10/2014

V/v Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

     Tải về
111/2014/TT-BTC 02/10/2014

Thông tư Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo thông tư số 164/2013/tt-btc ngày 15/11/2013

     Tải về
119/2014/TT-BTC 01/09/2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

     Tải về
30/2014/TT-BTC 21/04/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thuế suất xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột Cacbonat Canxi tại biểu thuế xuất khẩu

      Tải về
17/2014/TT-BTC 08/02/2014

Sửa đổi mức thuế suất, thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 0714 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC

     Tải về
164/2013/TT-BTC 01/01/2014

Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

    Tải về