Tiêu đề Số văn bản Ngày ký
Thông báo tổ chức lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 08/TB-THQVN 06-01-2020
Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan 910/TB-THQVN 31-12-2019
Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 3605/QĐ-TCHQ 13-12-2019
Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu 27/2019/TT-BCT 15-11-2019
Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 85/2019/NĐ-CP 14-11-2019
Triển khai phiên bản mới cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan TTTT 01-11-2019
Quyết định sửa đổi, bổ sung điều 2 quyết định số 45/2017/ QĐ-TTg ngày 16 thang 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tư 28/2019/QĐ-TTg 09-10-2019
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1465/HQĐT-VP 09-09-2019
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 1325/QĐ-BTC 21-08-2019
Thông tin danh sách thành viên tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của Hải quan Đồng Tháp 1363 19-08-2019

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  760.01 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  3.00 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  25.00 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  30.00 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  336.55 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15.00 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  2.00 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  16.00 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

2480899
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
199
5388
94642
110409
2480899