• Phế liệu nhập khẩu chờ kiểm tra phải lưu giữ tại cửa khẩu nhập

  Các lô hàng phế liệu nhập khẩu trong thời gian chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu của Sở Tài nguyên và Môi trường; kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm định hải quan phải được lưu giữ tại cửa khẩu nhập, không cho đưa hàng về bảo quản.

  Theo hướng dẫn mới đây của Tổng cục Hải quan về quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, liên quan đến việc lấy mẫu và kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa và giám sát việc lấy mẫu đối với tất cả các lô hàng khai báo là phế liệu nhập khẩu. Mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo chỉ dẫn của Hệ thống.

  20 12 2018 031

  CBCC Cục Kiểm định hải quan lấy mẫu phế liệu kiểm định ngay tại cửa khẩu. Ảnh: N.Linh

  Trước khi xuất trình hàng hóa để kiểm tra và lấy mẫu đại diện, người khai hải quan phải thông báo bằng văn bản hoặc thông báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia cho chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa, tổ chức giám định được chỉ định, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu (Sở Tài nguyên và môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu) về thời gian và địa điểm kiểm tra, lấy mẫu.

  Về địa điểm lấy mẫu và kiểm tra, Tổng cục Hải quan cho biết, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại chi cục hải quan cửa khẩu nhập.

  Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan tại chi cục hải quan khác chi cục hải quan cửa khẩu nhập khẩu, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo bằng văn bản/điện fax cho chi cục hải quan cửa khẩu nhập phối hợp với Cục/Chi cục Kiểm định Hải quan phụ trách tại địa bàn để thực hiện kiểm tra thực tế.

  Trường hợp tại cửa khẩu nhập có lắp đặt hệ thống camera giám sát thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa phải thực hiện tại khu vực có camera giám sát.

  Việc kiểm tra xác định tính chính xác giữa nội dung khai hải quan và thực tế hàng hóa nhập khẩu được thực hiện bởi công chức hải quan của chi cục hải quan cửa khẩu nhập và CBCC kiểm định của Cục/Chi cục Kiểm định hải quan.

  Cụ thể, kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường và các thiết bị phân tích tại hiện trường; trường hợp kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường và các thiết bị tại hiện trường không xác định được lô hàng phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật bảo vệ môi trường thì chi cục hải quan cửa khẩu và Cục/Chi cục Kiểm định hải quan phối hợp thực hiện lấy mẫu đại diện của lô hàng để thực hiện phân tích đánh giá. Việc lấy mẫu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT.

  Việc kiểm tra thực tế và lấy mẫu (nếu có) của chi cục hải quan cửa khẩu và Cục/Chi cục Kiểm định hải quan được thực hiện cùng thời điểm kiểm tra và lấy mẫu (nếu có) của tổ chức giám định theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT. Quá trình kiểm tra thực tế và lấy mẫu sẽ được công chức hải quan chụp ảnh, ghi hình.

  Đối với hàng hóa là phế liệu thuộc danh mục tại Quyết định 73/2014/QĐ-TTg nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ quan Hải quan xác định không đủ cơ sở để xem xét thông quan.

  (Nguồn: Báo Hải quan)

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,375.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,641.34 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,678.01 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,004.38 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  223.38 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,218.30 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,224.26 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  764.81 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  1602872
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  2139
  2892
  58107
  123732
  1602872