• Kiểm tra hồ sơ hải quan thông qua hệ thống

  Hiện nay, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu được làm thủ tục hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan – VNACCS (gọi tắt là Hệ thống); công chức hải quan căn cứ vào các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp thông qua Hệ thống để kiểm tra, đối chiếu, không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình, nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan để kiểm tra.

  Tuy nhiên, trong thời gian qua, tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn còn vẫn còn tình trạng công chức yêu cầu doanh nghiệp nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trong khi doanh nghiệp đã nộp đầy đủ các chứng từ điện tử lên Hệ thống theo đúng qui định.

  Để chấn chỉnh tình trạng trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4334/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2019 về việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, quán triệt đến từng công chức hải quan thực hiện nghiêm túc các qui định về kiểm tra hồ sơ, đồng thời chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm điểm làm rõ trách nhiệm công chức nếu phát hiện vi phạm.

  Nội dung công văn số 4334/TCHQ-GSQL, tải tại đây

                                                                                                                         Xuân Diễm

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,260.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,134.24 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,892.88 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,986.28 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  214.48 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15,892.69 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,116.70 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  783.97 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  2097090
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  1846
  3351
  50167
  105730
  2097090