• Chi cục HQCK Dinh Bà thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế

           Nhằm giúp người khai Hải quan, người nộp thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật về Hải quan để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật Hải quan, phối hợp với cơ quan Hải quan thực hiện các hoạt động cải cách thủ tục hành chính và cải cách hiện đại hóa Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà thường xuyên thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế. Công tác tuyên truyền được đơn vị thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế và Quyết định số 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/7/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan Hải quan.

           Để bảo đảm các quy định của pháp luật về Hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, các quy định pháp luật có liên quan được tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, kịp thời, đầy đủ về nội dung, phù hợp về hình thức cho từng nhóm đối tượng, các nội dung tuyên truyền của Chi cục luôn bám sát các nội dung trọng tâm, trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Cục. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền của đơn vị được thực hiện tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Cục; tuyên truyền, phổ biến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: niêm yết công khai quy định mới, thủ tục hành chính tại trụ sở Chi cục, danh mục thủ tục niêm yết được chia theo các lĩnh vực nghiệp vụ, đảm bảo việc tra cứu được cụ thể, rõ ràng; hướng dẫn nghiệp vụ, chính sách thuế xuất nhập khẩu, tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho người khai Hải quan thông qua các cuộc hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp, các buổi tập huấn cho người khai Hải quan, người nộp thuế về các văn bản liên quan đến lĩnh vực Hải quan do Chi cục tổ chức, thực hiện giải đáp vướng mắc trực tiếp cho doanh nghiệp tại cơ quan Hải quan, giải đáp vướng mắc qua điện thoại hoặc bằng văn bản .

           Nhìn chung công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua đã được lãnh đạo đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình đơn của đơn vị và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

           Trong thời gian tới, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai Hải quan; kịp thời tổ chức triển khai các quy định mới về Hải quan nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp biết, tuân thủ pháp luật Hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

  Phước Mỹ

  Thông tin liên hệ

  CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

  91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

  ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

  SĐT đường dây nóng: 19009299

  Email: hqdongthap@customs.gov.vn

  Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>   đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>   đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>   đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>   đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>   đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>   đồng(VNĐ)
  • THB:  >>   đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  3344123
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  635
  2151
  25228
  69320
  3344123