• Cục Hải quan Đồng Tháp hoàn thành chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

         Ngày 20/01/2021, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp ký quyết định số 12/QĐ-HQĐT công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Cục Hải quan tỉnh đã hoàn thành việc chuyển đổi đúng tiến độ “trước ngày 30/6/2021” theo Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

         Việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 được Cục triển khai thực hiện nghiêm túc theo các quy định: Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Bộ tiêu chuẩn quốc gia và tài liệu TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương.

          Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên, Cục Hải quan Đồng Tháp đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Cục tiến hành đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đối chiếu với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xác định những việc cần thực hiện để chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các tài liệu phục vụ chuyển đổi hệ thống. Trước khi phổ biến, quán triệt đến công chức, nhân viên áp dụng các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Cục đã tiến hành đánh giá nội bộ tại các đơn vị thuộc, trực thuộc để nhận diện, khắc phục những điểm không phù hợp. Cục cũng tổ chức cuộc họp xem xét của lãnh đạo trước khi công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu.

         Quá trình chuyển đổi được thực hiện thuận lợi do Cục Hải quan tỉnh đã duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; có mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ để áp dụng cụ thể vào thực tế của cơ quan. Đồng thời, Cục cũng được sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp trong quá trình thực hiện chuyển đổi.

          Thời gian tới, Cục Hải quan Đồng Tháp tiếp tục phổ biến và duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; cải tiến thường xuyên các tài liệu của hệ thống nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc cũng như sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

  Hồng Diễm.

  Thông tin liên hệ

  CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

  91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

  ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

  SĐT đường dây nóng: 19009299

  Email: hqdongthap@customs.gov.vn

  Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>   đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>   đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>   đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>   đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>   đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>   đồng(VNĐ)
  • THB:  >>   đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  3417009
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  1787
  1750
  3537
  45833
  3417009