• Hải quan Cửa khẩu Dinh bà triển khai lại Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Ngày 21/6/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà tổ chức triển khai cho toàn bộ công chức trong đơn vị về những nội dung mới của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

   01

  Qua triển khai, đa số công chức đều tích cực nghiên cứu trao đổi, làm rõ một số nội dung còn cách hiểu khác nhau so với thực tế hoạt động công vụ, từ đó giúp nhau hiểu rõ, nắm vững những nội dung sửa đổi, bổ sung, những quy định mới của văn bản quy phạm pháp luật, nhất là những nội dung có liên quan trực tiếp đến hoạt động nghiệp vụ của Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn của công chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

  Theo kế hoạch của Chi cục, sắp tới Chi cục sẽ tiếp tục triển khai lại nội dung Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 69/2018/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu./.

  Nguồn: Chi Cục hải quan Cửa khẩu Dinh Bà

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,310.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,479.21 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,166.41 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,988.54 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  208.70 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,417.22 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,173.55 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  740.87 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  1406292
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  118
  3304
  89792
  150688
  1406292