Xem Video Clip

Mời bạn xem qua Video Clip HQĐT

1. Clip Nhạc Hải quan

2. Clip Biên niên sử 35 năm

Danh mục thông tin công khai của Cục Hải quan Đồng Tháp

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của Công dân và Cộng đồng Doanh nghiệp. Cục Hải quan Đồng Tháp xin liệt kê danh mục các thông tin công khai như sau:

1. Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Đồng Tháp.

2. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Cục Hải quan Đồng Tháp.

3. Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Cục Hải quan Đồng Tháp.

4. Thông tin về đấu thầu.

5. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan Đồng Tháp.

6. Cơ cấu tổ chức.

7. Thông tin địa chỉ liên hệ của Cục Hải quan Đồng Tháp và các đơn vị trực thuộc.

8. Thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu tiếp cận thông tin.

9. Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Cục Hải quan Đồng Tháp.

10. Báo cáo tài chính năm.

11. Thông tin thống kê về lĩnh vực quản lý Hải quan.

12. Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học của Cục Hải quan Đồng Tháp.

13. Thông tin về tuyển dụng công chức, nhân viên.

14. Thông tin về thuế, phí, lệ phí.

15. Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.

16. Thông tin tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

17. Thông báo tìm chủ sở hữu của tang vật, phương tiện vi phạm; Thông báo bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, thanh lý.

18. Thông báo bán đấu giá, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.

 

 

 

 

Thông tin liên hệ

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

SĐT đường dây nóng: 19009299

Email: hqdongthap@customs.gov.vn

Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>   đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>   đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>   đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>   đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>   đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>   đồng(VNĐ)
  • THB:  >>   đồng(VNĐ)

Lượt xem website

3503050
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
802
1723
26204
63374
3503050