• Văn bản Cục HQ Đồng Tháp

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Hải quan Đồng Tháp 06/QĐ-HQĐT 20-01-2020 1
  Báo cáo công tác tài chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 2196/BC-HQDT 31-12-2019 1
  Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 2175-KH-HQDT 27-12-2019 1
  Chương trình công tác năm 2020 của Cục Hải quan Đồng Tháp 2033/CTr-HQĐT 04-12-2019 1
  Thông báo dấu hành chính và dấu nghiệp vụ của Chi cục Hải quan Sở Thượng và Chi cục Hải quan Thông Bình không còn giá trị sử dụng 2004/TB-HQĐT 03-12-2019 1
  Quyết định công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 của Cục Hải quan Đồng Tháp 344/QĐ-HQĐT 28-11-2019 1
  Kế hoạch thực hiện công tác an toàn về an ninh trật tự năm 2020 1840/KH-HQĐT 25-10-2019 2
  V/v báo cáo công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý 3/2019 1615/HQĐT-VP 08-10-2019 2
  Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp 206/QĐ-HQĐT 16-07-2019 4
  Công văn V/v báo cáo công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2019 1100/HQĐT-VP 08-07-2019 1

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  760.01 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  3.00 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  25.00 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  30.00 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  336.55 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15.00 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  2.00 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  16.00 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  2480811
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  111
  5388
  94554
  110409
  2480811