Tiêu đề Số văn bản Ngày ký
Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 85/2019/NĐ-CP 14-11-2019
Triển khai phiên bản mới cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan TTTT 01-11-2019
Quyết định sửa đổi, bổ sung điều 2 quyết định số 45/2017/ QĐ-TTg ngày 16 thang 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tư 28/2019/QĐ-TTg 09-10-2019
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1465/HQĐT-VP 09-09-2019
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 1325/QĐ-BTC 21-08-2019
Thông tin danh sách thành viên tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của Hải quan Đồng Tháp 1363 19-08-2019
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu LCNT 24-07-2019
Thông báo kết quả thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình trụ sở Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp 1165/TB-HQĐT 22-07-2019
Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý hải quan 361/QĐ-THQVN 14-06-2019
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018 71-QD-BTC 05-06-2019

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,240.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,318.31 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,519.04 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,982.98 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  216.07 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15,986.52 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,105.71 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  780.71 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

2184791
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
1492
4416
21802
116066
2184791