• Danh bạ điện thoại

  Họ và tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  Di động

  Email

  BAN LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN ĐỒNG THÁP

  1.    Nguyễn Thanh Toàn

  Cục trưởng

  02773854193

  091 6809666

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Nguyễn Hữu Thành

  Phó Cục trưởng

  0277 3853024

  091 3967322

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.    Võ Phát Đạt

  Phó Cục trưởng

  0277 3637383

  091 3967296

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  VĂN PHÒNG CỤC HẢI QUAN ĐỒNG THÁP

  1.    Đào Hữu Cần

  Chánh Văn phòng

  0277 3853023

  090 8696060

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Nguyễn Quốc Tuấn

  Phó Chánh Văn phòng

  0277 3851247

  098 6952525

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - THANH TRA

  1.    Trần Ngọc Phú

  Trưởng phòng

  0277 3852503

  091 3967295

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Trần Văn Nhi

  Phó Trưởng phòng

  0277 3853021

  091 8365156

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.    Đặng Minh Kết

  Phó Trưởng phòng

  0277 3852503

  0939707507

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PHÒNG NGHIỆP VỤ

  1.    Nguyễn Lưu Danh

  Trưởng phòng

  0277 3853022

  091 3967222

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Võ Văn Danh

  Phó Trưởng phòng

  0277 3853022

  091 8027412

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.    Nguyễn Thanh Long

  Phó Trưởng phòng

  0277 3853022

  090 8030040

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐỒNG THÁP

  1.    Trần Quang Dũ

  Phó CCT (phụ trách)

  0277 3851378

  093 9447720

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Nguyễn Văn Quang

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3763645

  090 3357090

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU DINH BÀ

  1.  Đặng Văn Tiến

  Chi cục trưởng

  0277 3529295

  098 2966109

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.  Nguyễn Văn Dũng

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3529295

  091 3664057

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU THƯỜNG PHƯỚC

  1.   Nguyễn Văn Thanh Bình

  Chi cục trưởng

  0277 3595247

  091 8330405

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.   Nguyễn Hữu Đức

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3595247

  091 8497766

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.  Nguyễn Văn Thọ

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3595247

  093 3865268

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN SỞ THƯỢNG

  1.    Lê Văn Thạo

  Chi cục trưởng

  0277 3588097

  091 3794969

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.   Đinh Minh Trí

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3588097

  077 2118799

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN THÔNG BÌNH

  1.    Nguyễn Hữu Tâm

  Chi cục trưởng

  0277 3520057

  091 8373590

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Võ Minh Chơn

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3520057

  091 3126577

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

  1.   Phan Văn Thành

  Đội trưởng

  0277 3837284

  091 3777049

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.  Nguyễn Văn Phương

  Phó Đội trưởng

  0277 3837284

  093 9429779

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3. Huỳnh Văn Đây Phó Đội trưởng 0277 3837284 091 9178575 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,270.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,271.52 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,199.38 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,985.96 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  221.94 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15,871.45 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  16,930.27 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  776.59 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  1905142
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  2715
  3245
  80118
  99211
  1905142