• Họ và tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  Di động

  Email

  BAN LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN ĐỒNG THÁP

  1.    Nguyễn Thanh Toàn

  Cục trưởng

  02773854193

  091 6809666

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Nguyễn Hữu Thành

  Phó Cục trưởng

  0277 3853024

  091 3967322

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.    Võ Phát Đạt

  Phó Cục trưởng

  0277 3637383

  091 3967296

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  VĂN PHÒNG CỤC HẢI QUAN ĐỒNG THÁP

  1.    Đào Hữu Cần

  Chánh Văn phòng

  0277 3853023

  090 8696060

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Nguyễn Văn Phương

  Phó Chánh Văn phòng

  0277 3851145

  093 9429779

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - THANH TRA

  1.    Trần Ngọc Phú

  Trưởng phòng

  0277 3852503

  091 3967295

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Trần Văn Nhi

  Phó Trưởng phòng

  0277 3853021

  091 8365156

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.    Đặng Minh Kết

  Phó Trưởng phòng

  0277 3852503

  0939707507

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PHÒNG NGHIỆP VỤ

  1.    Nguyễn Lưu Danh

  Trưởng phòng

  0277 3853022

  091 3967222

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Võ Văn Danh

  Phó Trưởng phòng

  0277 3853022

  091 8027412

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.    Nguyễn Thanh Long

  Phó Trưởng phòng

  0277 3853022

  090 8030040

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐỒNG THÁP

  1.    Trần Quang Dũ

  Phó CCT (phụ trách)

  0277 3851378

  093 9447720

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Nguyễn Văn Quang

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3763645

  090 3357090

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU DINH BÀ

  1.  Đặng Văn Tiến

  Chi cục trưởng

  0277 3529295

  098 2966109

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.  Nguyễn Văn Dũng

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3529295

  091 3664057

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.  Nguyễn Quốc Tuấn

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3529295

  098 6952525

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU THƯỜNG PHƯỚC

  1.   Nguyễn Văn Thanh Bình

  Chi cục trưởng

  0277 3595247

  091 8330405

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.   Nguyễn Hữu Đức

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3595247

  091 8497766

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3.   Huỳnh Văn Đây

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3595247

  091 9178575

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN SỞ THƯỢNG

  1.    Lê Văn Thạo

  Chi cục trưởng

  0277 3588097

  091 3794969

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Nguyễn Văn Thọ

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3588097

  093 3865268

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  CHI CỤC HẢI QUAN THÔNG BÌNH

  1.    Nguyễn Hữu Tâm

  Chi cục trưởng

  0277 3520057

  091 8373590

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.    Võ Minh Chơn

  Phó Chi cục trưởng

  0277 3520057

  091 3126577

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

  1.   Phan Văn Thành

  Đội trưởng

  0277 3837284

  091 3777049

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.   Lê Văn Tám

  Phó Đội trưởng

  0277 3837284

  0888581808

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Theo Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp có chức năng, nhiệm vụ như sau:

  Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

  Ngày 05/12/1985, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 215/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Tổng cục Hải quan. Ngày 12/6/1986, UBND tỉnh Đồng Tháp ra Thông báo số 32/TB-UB về việc thành lập Hải quan tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 215/TCHQ-TCCB và công bố bắt đầu hoạt động chính thức vào ngày 01/7/1986.

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,330.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,723.05 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,532.25 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,004.28 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  206.12 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,828.17 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,062.94 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  725.81 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  714791
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  4634
  5096
  74251
  155584
  714791