• Chủ trương thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp được Chính phủ xác định là một trong những giải pháp đúng đắn để thúc đẩy việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã được chỉ đạo tại nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử....

  Nguồn tin Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết xem tại đây.

  (HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu hải quan các tỉnh, thành phố, kể từ ngày 1/4/2019 hướng dẫn DN thực hiện nộp các khoản vào NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

  Nguồn tin Báo Hải quan. Nội dung chi tiết xem tại đây.

  (HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Công ty CP Bia Sài Gòn- Bạc Liêu về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu miễn thuế chuyển tiêu thụ nội địa. Theo đó, Công ty nhận chuyển nhượng mở tờ khai theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, nhưng không phải nộp thuế....

  Nguồn tin Báo Hải quan. Nội dung chi tiết xem tại đây.

  (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  Dự thảo nêu rõ thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các lĩnh vực sau: 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải nộp thuế ngay trước khi thông quan, giải phóng hàng; 2. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn); 3. Hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam; 4. Các trường hợp chậm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ thuộc hồ sơ hải quan; 5. Hàng hóa nhập khẩu đưa hàng về bảo quản, chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (kiểm tra chuyên ngành).

  Nguồn tin http://baochinhphu.vn. Nội dung chi tiết xem tại đây

  Page 1 of 2

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,455.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,791.63 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,787.54 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,002.48 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  214.52 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,258.66 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,078.86 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  749.45 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  1522955
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  770
  3193
  101922
  104533
  1522955