• Quản lý chất lượng (ISO 9001:2008)

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Sổ tay chất lượng 478/QĐ-HQĐT 20-12-2016 12
  02. Chính sách chất lượng 476/QĐ-HQĐT 20-12-2016 6
  03. Quy chế công tác văn thư 258/QĐ-HQĐT 19-07-2017 8
  04. Quy chế công tác lưu trữ 288/QĐ-HQĐT 24-08-2017 3
  05. Quy trình kiểm tra đánh giá nội bộ 440/QĐ-HQĐT 22-11-2017 7
  06. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục - ngăn ngừa 441/QĐ-HQĐT 22-11-2017 7
  07. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Cục hải quan Đồng Tháp 23/QĐ-HQĐT 25-01-2019 11
  08. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Văn phòng Cục 25/VP 15-02-2019 9
  09. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của phòng TCCB-TTr 17/TCTTr 13-02-2019 7
  10. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của phòng Nghiệp vụ 28/NV 28-01-2019 5

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,260.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,177.02 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,997.75 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,985.75 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  214.70 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15,880.99 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,133.04 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  783.97 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  2111893
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  347
  4074
  64970
  105730
  2111893