• Quản lý chất lượng (ISO 9001:2008)

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Sổ tay chất lượng 478/QĐ-HQĐT 20-12-2016 10
  02. Chính sách chất lượng 476/QĐ-HQĐT 20-12-2016 5
  03. Quy chế công tác văn thư 258/QĐ-HQĐT 19-07-2017 7
  04. Quy chế công tác lưu trữ 288/QĐ-HQĐT 24-08-2017 2
  05. Quy trình kiểm tra đánh giá nội bộ 440/QĐ-HQĐT 22-11-2017 5
  06. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục - ngăn ngừa 441/QĐ-HQĐT 22-11-2017 5
  07. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Cục hải quan Đồng Tháp 23/QĐ-HQĐT 25-01-2019 7
  08. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Văn phòng Cục 25/VP 15-02-2019 8
  09. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của phòng TCCB-TTr 17/TCTTr 13-02-2019 7
  10. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của phòng Nghiệp vụ 28/NV 28-01-2019 4

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,300.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,688.77 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,183.42 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,001.24 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  222.10 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,494.26 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,167.61 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  769.53 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  1699386
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  965
  2171
  68132
  86489
  1699386