• Quản lý chất lượng (ISO 9001:2008)

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Sổ tay chất lượng 478/QĐ-HQĐT 20-12-2016 9
  02. Chính sách chất lượng 476/QĐ-HQĐT 20-12-2016 5
  03. Quy chế công tác văn thư 258/QĐ-HQĐT 19-07-2017 7
  04. Quy chế công tác lưu trữ 288/QĐ-HQĐT 24-08-2017 2
  05. Quy trình kiểm tra đánh giá nội bộ 440/QĐ-HQĐT 22-11-2017 4
  06. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục - ngăn ngừa 441/QĐ-HQĐT 22-11-2017 3
  07. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Cục hải quan Đồng Tháp 23/QĐ-HQĐT 25-01-2019 6
  08. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Văn phòng Cục 25/VP 15-02-2019 7
  09. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của phòng TCCB-TTr 17/TCTTr 13-02-2019 5
  10. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của phòng Nghiệp vụ 28/NV 28-01-2019 4

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,455.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,791.63 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,787.54 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,002.48 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  214.52 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,258.66 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,078.86 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  749.45 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  1523033
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  848
  3193
  102000
  104533
  1523033