• Quản lý chất lượng (ISO 9001:2008)

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Sổ tay chất lượng 478/QĐ-HQĐT 20-12-2016 5
  02. Chính sách chất lượng 476/QĐ-HQĐT 20-12-2016 2
  03. Quy chế công tác văn thư 258/QĐ-HQĐT 19-07-2017 3
  04. Quy chế công tác lưu trữ 288/QĐ-HQĐT 24-08-2017 0
  05. Quy trình kiểm tra đánh giá nội bộ 440/QĐ-HQĐT 22-11-2017 0
  06. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục - ngăn ngừa 441/QĐ-HQĐT 22-11-2017 0
  07. Mục tiêu chất lượng năm 2018 của Cục hải quan Đồng Tháp 12/QĐ-HQĐT 22-01-2018 0
  08. Mục tiêu chất lượng năm 2018 của Văn phòng Cục 10a/VP 31-01-2018 1
  09. Mục tiêu chất lượng năm 2018 của phòng TCCB-TTr 17/BC-TCTTr 29-01-2018 1
  10. Mục tiêu chất lượng năm 2018 của phòng Nghiệp vụ Không số 29-01-2018 0

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,330.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,723.05 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,532.25 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,004.28 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  206.12 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,828.17 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,062.94 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  725.81 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  714989
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  4832
  5096
  74449
  155584
  714989