• Quản lý chất lượng (ISO 9001:2008)

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Sổ tay chất lượng 478/QĐ-HQĐT 20-12-2016 6
  02. Chính sách chất lượng 476/QĐ-HQĐT 20-12-2016 3
  03. Quy chế công tác văn thư 258/QĐ-HQĐT 19-07-2017 5
  04. Quy chế công tác lưu trữ 288/QĐ-HQĐT 24-08-2017 1
  05. Quy trình kiểm tra đánh giá nội bộ 440/QĐ-HQĐT 22-11-2017 1
  06. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục - ngăn ngừa 441/QĐ-HQĐT 22-11-2017 1
  07. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Cục hải quan Đồng Tháp 23/QĐ-HQĐT 25-01-2019 3
  08. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Văn phòng Cục 25/VP 15-02-2019 5
  09. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của phòng TCCB-TTr 17/TCTTr 13-02-2019 3
  10. Mục tiêu chất lượng năm 2019 của phòng Nghiệp vụ 28/NV 28-01-2019 1

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,260.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,819.18 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,971.48 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,978.36 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  208.95 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,537.07 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,246.94 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  748.22 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  1258396
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  3211
  5717
  92584
  138020
  1258396