• Quản lý chất lượng (ISO 9001:2008)

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Sổ tay chất lượng 478/QĐ-HQĐT 20-12-2016 12
  02. Chính sách chất lượng 01/QĐ-HQĐT 06-01-2020 9
  03. Quy chế công tác văn thư 258/QĐ-HQĐT 19-07-2017 8
  04. Quy chế công tác lưu trữ 288/QĐ-HQĐT 24-08-2017 3
  05. Quy trình kiểm tra đánh giá nội bộ 440/QĐ-HQĐT 22-11-2017 7
  06. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục - ngăn ngừa 441/QĐ-HQĐT 22-11-2017 9
  07. Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Cục hải quan Đồng Tháp 02/QĐ-HQĐT 06-01-2020 15
  Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 19/2014/QĐ-TTg 05-03-2014 0
  Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 26/2014/BKH 10-10-2014 0
  Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 : 2015 3003/BKHCN-TĐC 25-09-2018 4
  Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 413/QĐ-HQĐT 26-12-2018 1
  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 413/QĐ-HQĐT ngày 26/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2 14/QĐ-HQĐT 30-01-2020 0
  Bạn đánh giá thế nào về chất lượng phục vụ của Hải quan Đồng Tháp?
  • Tất cả các đánh giá: (0%)
  • Tất cả các đánh giá: (0%)
  • Tất cả các đánh giá: (0%)
  • Tất cả các đánh giá: (0%)
  • Tất cả các đánh giá: (0%)
  Tổng số:
  Đánh giá đầu tiên:
  Đánh giá sau cùng:

  Thông tin liên hệ

  CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

  91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

  ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

  SĐT đường dây nóng: 19009299

  Email: hqdongthap@customs.gov.vn

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  753.60 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  3.00 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  25.00 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  30.00 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  335.58 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15.00 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  2.00 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  16.00 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  2491771
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  3388
  7383
  105514
  110409
  2491771