• Quản lý chất lượng (ISO 9001:2008)

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Sổ tay chất lượng 478/QĐ-HQĐT 20-12-2016 5
  02. Chính sách chất lượng 476/QĐ-HQĐT 20-12-2016 2
  03. Quy chế công tác văn thư 258/QĐ-HQĐT 19-07-2017 4
  04. Quy chế công tác lưu trữ 288/QĐ-HQĐT 24-08-2017 1
  05. Quy trình kiểm tra đánh giá nội bộ 440/QĐ-HQĐT 22-11-2017 0
  06. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục - ngăn ngừa 441/QĐ-HQĐT 22-11-2017 0
  07. Mục tiêu chất lượng năm 2018 của Cục hải quan Đồng Tháp 12/QĐ-HQĐT 22-01-2018 0
  08. Mục tiêu chất lượng năm 2018 của Văn phòng Cục 10a/VP 31-01-2018 1
  09. Mục tiêu chất lượng năm 2018 của phòng TCCB-TTr 17/BC-TCTTr 29-01-2018 1
  10. Mục tiêu chất lượng năm 2018 của phòng Nghiệp vụ Không số 29-01-2018 0

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,245.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,900.99 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,181.84 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,978.71 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  212.95 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,617.48 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,154.46 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  746.18 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  973531
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  2310
  6273
  148295
  184696
  973531