• Tư vấn nhập khẩu USB chứa phần mềm bản quyền tạo rập trong may mặc

  CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS MEKONG hỏi:

  xin hỏi công ty đang cần nhập khẩu USB chứa bản quyền của phần mềm tạo rập mẫu trong công nghiệp may(Tuka cad projessional Edition (PE) Software License). công ty đã mở tờ khai số 102206393110 ngày 6/9/2018. nhưng Hải quan cảng cao lãnh yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu cho thiết bị USB này. chúng tôi đã liên lạc với Sở văn Hóa Thông Tin Đồng Tháp thì được trả lời là không cần giấy phép. 

  Theo hướng dẫn của tổng cục Hải Quan thì USB chứa phần mềm thì không cần xin giấy phép của Sở văn Hóa Thông Tin mà làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan Hải Quan. Thực tế thì nhà máy của chúng tôi ở Đồng Nai đã nhập bản quyển này theo từng năm và HQ chỉ chuyển luồng để kiểm tra thực tế chứ không yêu cầu giấy phép.

   Xin anh chị xem xét hướng dẫn cho chúng tôi để được nhập khẩu bản quyền trên để kịp thời phục vụ sản xuất.

  Xin cám ơn và trân trọng kính chào.

  Tư vấn của Hải quan Đồng Tháp:

  Hiện tại, phần mềm chứa trong USB mà Công ty dự định nhập khẩu có khả năng thuộc diện quản lý chuyên ngành được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:

  • Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm dân sự (đã được sử đổi, bổ sung tại Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ).
  • Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Như vậy, trường hợp Công ty nhập khẩu phần mềm tạo rập mẫu trong công nghiệp may (không thuộc nội dung mật mã dân sự hoặc văn hóa) chứa trong USB thì Công ty không cần phải xin giấy phép của Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc giấy phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan Hải quan. Lưu ý Công ty cần khai báo rõ ràng, chi tiết tên hàng hóa để làm cơ sở cho cơ quan Hải quan xác định đối tượng điều chỉnh.

  Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

  Để tham khảo thêm, Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Tháp theo địa chỉ: www.haiquandongthap.gov.vn.

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,310.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,479.21 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,166.41 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,988.54 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  208.70 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,417.22 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,173.55 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  740.87 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  1406299
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  125
  3304
  89799
  150688
  1406299