• Danh sách các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản (Công văn số 103/KTNN-TT ngày 18/10/2017 của Cục Kế toán Nhà nước)
   
  STT Tên KBNN Mã NH 8 số của KBNN Số tài khoản của KBNN tại NH Tên Ngân hàng Chi nhánh NH Mã NH 8 số của Ngân hàng Loại Tài khoản Ngày hiệu lực
  1 KBNN Đồng Tháp 87701001 122000034788 Vietinbank CN Đồng Tháp 87201001 Tài khoản chuyên thu (VNĐ) 23/10/2017
  2 PGD KBNN Đồng Tháp 87701007 0601000518299 Vietcombank CN Đồng Tháp 87203001 Tài khoản chuyên thu (VNĐ) 23/10/2017
  3 KBNN TX Hồng Ngự 87701012 69110000293135 BIDV PGD Hồng Ngự-CN 87202001 Tài khoản chuyên thu (VNĐ) 23/10/2017
   
  *Danh sách tài khoản nộp thuế Cục Hải quan Đồng Tháp
   
  STT
   
   
   
  CHI CỤC HẢI QUAN
   
   
   
  MÃ HQ
   
   

  QUAN
  HỆ NS
   
   
  TÊN TÀI KHOẢN
   
   
   
  SỐ HIỆU TK ĐANG
  GIAO DỊCH
   
  KB HIỆN TẠI
  ĐANG GIAO DỊCH
  TÊN
  KHO BẠC
  MÃ KHO
  BẠC
  1 Cục hải quan Đồng Tháp Z49Z 1058921 1.Thu nộp NSNN 7111.1058921 KBNN
  Đồng Tháp
  0661
  2 Chi Cục Kiểm tra STQ Q49J 2995168 1.Thu nộp NSNN 7111.2995168 KBNN
  Đồng Tháp
  0661
  2.TK tiền gửi thuế tạm thu 3942.2995168.00000
  3 Chi cục HQCK Cảng ĐT C49C 2995210 1.Thu nộp NSNN 7111.2995210 KBNN
  Đồng Tháp
  0661
  2.Tài khoản phí, lệ phí 3511.0.9040360.00000
  3.TK tiền gửi thuế tạm thu 3942.0.9040360.00000
  4.TK tiền gửi tạm thu khác 3591.0.9040360.00000
  4   C49C01 2995211 1.Thu nộp NSNN 7111.2995211  
  KBNN
  SaĐéc
  0662
  Chi nhánh Chi Cục 2.Tài khoản phí, lệ phí 3511.0.9049375.00000
  HQCK Cảng ĐT 3.TK tiền gửi thuế tạm thu 3942.0.9049375.00000
    4.TK tiền gửi tạm thu khác 3591.0.9049375.00000
  5 Chi cục HQCK Thường phước B49B 2995090 1.Thu nộp NSNN 7111.2995090  
  KBNN
  huyện
  Hồng ngự
   
   
  0666
  2.Tài khoản phí, lệ phí 3511.0.9046518.00000
  3.TK tiền gửi thuế tạm thu 3512.0.9046518.00000
  4.TK tiền gửi tạm thu khác 3591.0.9046518.00000
  5.TK tiền gửi phạt VPHC 3942.0.9046518.00000
  6.TK tiền gửi Quỹ Chống buôn lậu 3751.0.9046518.00000
  7.TK đối chiếu với Phòng tài chính 3941.0.1067371
  6 Chi cục HQ Sở Thượng B49E 2995165 1.Thu nộp NSNN 7111.2995165  
  KBNN
  huyện
  Hồng ngự
   
  0666
  2.Tài khoản phí, lệ phí 3511.0.9046510.00000
  3.TK tiền gửi thuế tạm thu 3751.0.9046510.00000
  4.TK tiền gửi tạm thu khác 3591.0.9046510.00000
  5.TK tiền gửi phạt VPHC 3942.0.9046510.00000
  7 Chi cục HQCK Dinh Bà B49G 2995212 1.Thu nộp NSNN 7111.2995212 KBNN Tân Hồng 0670
  2.Tài khoản phí, lệ phí 3511.09046830.00000
  3.TK tiền gửi thuế tạm thu 3751.09046830.00000
  4.TK tiền gửi phạt VPHC 3943.09046830.00000
  5.TK phạt chậm nộp 3512.09046830.00000
  8 Chi Cục HQ Thông Bình B49F 2995091 1.Thu nộp NSNN 7111.2995091 KBNN Tân Hồng 0670
  9 Đội kiểm soát Hải quan V49H 2995225 1.Thu nộp NSNN 7111.2995225 KBNN
  Thị xã Hồng ngự
  0673

  TT Tên chi cục quản lý Mã địa điểm Tên địa điểm
  trên tờ khai
  Tên doanh nghiệp Địa chỉ kho bãi
  1 Chi cục HQCK Cảng
  (Khu vực Cao Lãnh)
  49C1Z01 DNTN MY HIEP Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hiệp  
  49C1Z02 CTY TMDK DONG THAP Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp Số 1651, tổ 28, khóm 4, phường 11, TPCL,ĐT
  49C1Z03 CTY TATS VINH HOAN 1 Công ty thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 Quốc lộ 30, Cụm công nghiệp Thanh Bình, huyện
  Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
  49C1Z04 CTCP SAO MAI Công ty cổ phần Sao Mai Kho 1: số 163, QL 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, ĐT
  49C1Z05 Kho 2: Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, ĐT
  49C1Z06 CT KDXXLG CAM NGUYEN Công ty TNHH MTV kinh doanh và xay xát lúa gạo
  Cẩm Nguyên
  Cụm Công Nghiệp dịch vụ thương mại Trường Xuân, ấp 4,
   xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
  49C1Z07 CTCP YTE DOMESCO Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco Tổng kho I tại Cụm công nghiệp Cần Lố, ấp An Định, xã An
  Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  49C1Z08 CTCP TMTS A CHAU Công ty cổ phần thương mại thủy sản Á Châu Lô số 1, Đường số 2, Cụm công nghiệp Bình Thành, Huyện
  Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
  49C1Z09 CTCP TATS HUNG CA Công ty cổ phần thức ăn thủy sản Hùng Cá Lô B, Cụm công nghiệp Bình Thành, H.Thanh Bình, ĐT
  49C1Z10 CT MAYMAC KHANG THINH Công ty TNHH may mặc Khang Thịnh Tổ 12, Ấp An Lợi, xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, ĐT
  49C1Z11 CTCP VINH HOAN Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn Kho 1: Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
  49C1Z12 Kho 2: Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
  49C1Z13 Kho 3: Ấp Tân Thạnh, xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, ĐT
  49C1Z14 CTY XNK XUAN HOANG Công ty TNHH TMDV XNK Xuân Hoàng Tổ 16, ấp 2, xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp
  49C1Z15 CTY CPDP IMEXPHARM Công ty Cổ phần dược phẩm IMEXPHARM Số 04, Đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
  49C1Z16 CTY CBTS HOANG LONG Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Hoàng Long Ấp Tân Cường, xã Phú Cường , huyện Tam Nông, Đồng Tháp
  49C1Z17 CTY TNHH HUNG CA Công ty TNHH Hùng Cá Cụm CN Bình Thành, ấp Bình Chánh, xã Bình Thành,
   huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
  49C1Z18 CTY CO PHAN VAN Y Công ty Cổ phần Vạn Ý  Lô C, Cụm CN Bình Thành, ấp Bình Chánh, xã Bình Thành,
   huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
  49C1Z19 CTY MAY AN LONG Công ty TNHH May An Long Khóm 5, đường TRần Hưng Đạo, thị trấn Tràm Chim,
  huyện Tam Nông, Đồng Tháp
  49C1Z20 CTY TNHH TY THAC Công ty TNHH Tỷ Thác Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
  49C1Z21 CTY PHUONG NGOC THUY Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Phương Ngọc Thúy 289 Nguyễn Huệ, khóm 5, phường An Thạnh, Tx Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
  49C1Z22 CTYTS4- DONG THAP Chi nhánh Công ty cổ phần thủy sản số 4 - Đồng Tâm Cụm CN Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp
  2 Chi Cục HQCK Cảng
  (Khu vực Sa Đéc)
  49C2Z01 CTY TNHH THANH HUNG Công ty TNNH Thanh Tùng Lô CIII-2, Khu C, KCN Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông,
  TP.Sa Đéc, Đồng Tháp
  49C2Z02 CTCP TS CADOVIMEX II Công ty Cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu Thủy sản
  CADOVIMEX II
  Lô III-8, Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, P. Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
  49C2Z03 CTY TNHH THANG LONG CTY TNHH Thắng Long Số 234,Đường ĐT 852, Khóm Tân Hòa, Phường An Hòa,
  TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
  49C2Z04 CTCP TS TRUONG GIANG Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang  Lô IV-8 Khu A1, KCN Sa Đéc, P. AN Hòa, TP. Sa Đéc,
  tỉnh Đồng Tháp
  49C2Z05 CTCP DOCIFISH Công ty cổ phần Docifish Khu C, KCN Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc,
  tỉnh Đồng Tháp
  49C2Z06 CTCP XNKTS CUU LONG Công ty cổ phần XNK thủy sản Cửu Long Lô III-9 Khu C mở rộng , KCN Sa Đéc, TP. Sa Đéc, tỉnh
  Đồng Tháp
  49C2Z07 CTY CBTHS HIEP THANH Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
  49C2Z08 CTY MAY THEU LAI VUNG Công ty cổ phần may thêu Lai Vung 219, ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp
  49C2Z09 CN CTY TNHH GUYO MACH Chi nhánh Công ty TNHH Guyomarc'h Đồng Tháp Tổ 14, ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp
  49C2Z010 CTY TNHH AN PHAT Công ty TNHH An Phát 290/21/32A, Khóm Hòa Khánh, Phường 2, TP. Sa Đéc,
  tỉnh Đồng Tháp
  49C2Z011 CT DTTM TAP PHAM SG Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tạp Phẩm
   Sài Gòn
  ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Đồng Tháp 
  49C2Z012 CNCT CBTS HIEP THANH Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hiệp Thanh Xí nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
  49C2Z013 CNCT XD SAO MAI Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang, tại Lấp Vò - Đồng Tháp Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành,
  huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
  49C2Z014 CTY DLPT THUY SAN Công ty cổ phần đầu tư du lịch và phát triển Thủy sản  Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh,
   xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
  49C2Z015 CTY DA QUOC GIA IDI Công ty cổ phần đầu tư  và phát triển Đa Quốc Gia I.D.I  Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh,
   xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
  49C2Z016 HTX CHIEU THANH BINH Hợp tác xã chiếu thảm Thanh Bình 652B, ấp An Khương, xã Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp
  49C2Z017 CTY CPTS BINH MINH Công ty cổ phần thủy sản Bình Minh Lô 8-9-10, Khu CN Sông Hậu, Tân Thành, Lai Vung, ĐT
  49C2Z018 CTY TMSX CAO TUNG Công ty TNHH thương mại sản xuất Cao Tùng Số 54A, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Sa Đéc,
   tỉnh Đồng Tháp
  49C2Z019 CTY TMDV QUANG TRUNG Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Trung Tổ 14, ấp Tân Lập, Tân Quy Tây, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
  3 Chi cục HQCK Dinh Bà 49BGZ01 CTY TNHH THANH PHUOC Công ty TNHH Thành Phước Số 293, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
  4 Chi cục HQCK Thường Phước 49BBZ01 CTY XNK TUONG NGUYEN Công ty TNHH TM DV XNK Tường Nguyên Kho 1: Quốc lộ 30, Phường An Lộc, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp
  49BBZ02 Kho 2: Đường Dalle, ấp An Lợi, xã An Bình A, TX Hồng Ngự, ĐT
  49BBZ03 Kho 3: Đường Dalle, ấp An Lợi, xã An Bình A, TX Hồng Ngự, ĐT
  49BBZ04 Kho 4: ấp An Phát, xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
  49BBZ05 CT DVPTNN DONG THAP Công ty THNH MTV dịch vụ phát triển nông nghiệp
  Đồng Tháp 
  ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Thông tin liên hệ

  CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

  91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

  ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

  SĐT đường dây nóng: 19009299

  Email: hqdongthap@customs.gov.vn

  Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>   đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>   đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>   đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>   đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>   đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>   đồng(VNĐ)
  • THB:  >>   đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  3417172
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  1950
  1750
  3700
  45833
  3417172