• Thủ tục tại Cục HQĐT

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 20
  02. Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 9
  03. Thủ tục cấp phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại 2628/QĐ-BTC 09-12-2016 9
  04. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 3
  05. Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 3
  06. Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 8
  07. Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 4
  08. Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 2628/QĐ-BTC 09-12-2016 3
  09. Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 5
  10. Thủ tục xét hoàn thuế xe ô tô chuyên dùng được sản xuất, lắp ráp từ xe ô tô sát xi quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 2280/QĐ-BTC 21-10-2016 6

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,455.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,791.63 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,787.54 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,002.48 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  214.52 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,258.66 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,078.86 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  749.45 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  1522824
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  639
  3193
  101791
  104533
  1522824