• Thủ tục tại Cục HQĐT

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  01. Thủ tục thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu 911/QĐ-BTC 31-05-2019 30
  02. Thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ 911/QĐ-BTC 31-05-2019 0
  03. Thủ tục cấp phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại 2628/QĐ-BTC 09-12-2016 9
  04. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 3
  05. Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 3
  06. Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 9
  07. Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 4
  08. Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 2628/QĐ-BTC 09-12-2016 3
  09. Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo 2770/QĐ-BTC 25-12-2015 5
  10. Thủ tục xét hoàn thuế xe ô tô chuyên dùng được sản xuất, lắp ráp từ xe ô tô sát xi quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 2280/QĐ-BTC 21-10-2016 9

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,245.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,533.06 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,656.90 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,028.60 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  214.74 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,131.86 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,427.08 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  786.99 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  2364934
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  3428
  3365
  89086
  112859
  2364934