Tiếp công dân

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan 802/QĐ-TCHQ 28-03-2016 6
Thông tư quy định quy trình tiếp công dân 06/2014/TT-TTCP 31-10-2014 5
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân 64/2014/NĐ-CP 26-06-2014 4
Luật tiếp công dân 42/2013/QH13 25-11-2013 2

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  760.01 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  3.00 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  25.00 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  30.00 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  336.55 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15.00 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  2.00 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  16.00 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

2480737
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
37
5388
94480
110409
2480737