Kiểm tra sau thông quan

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Quyết định áp dụng gia hạn chế độ ưu tiên 1424/QĐ-TCHQ 06-07-2020 0
Quyết định áp dụng gia hạn chế độ ưu tiên 1305/QĐ-TCHQ 06-07-2020 0
Quyết định áp dụng gia hạn chế độ ưu tiên 1083/QĐ-TCHQ 06-07-2020 0
Quyết định giao KTSTQ đối với Tập đoàn, Tổng công ty cho Cục Kiểm tra sau thông quan 390/QĐ-TCHQ 06-07-2020 0
Quyết định áp dụng gia hạn chế độ ưu tiên 113/QĐ-TCHQ 06-07-2020 0
Quyết định áp dụng gia hạn chế độ ưu tiên 253 QD-TCHQ 06-07-2020 0
Kiểm tra sau thông quan mặt hàng giấy 317/TCHQ-TXNK 06-07-2020 0
Quyết định áp dụng gia hạn chế độ ưu tiên 84/QĐ-TCHQ 17-06-2020 0
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (từ khoản 72 đến khoản 74 Điều 1) 39/2018/TT-BTC 17-06-2020 0
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (khoản 50 điều 1) 59/2018/NĐ-CP 17-06-2020 0
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (từ Điều 97 đến Điều 100) 08/2015/NĐ-CP 17-06-2020 0
Luật Hải quan (từ Điều 77 đến Điều 82) 54/2014/QH13 17-06-2020 1
Vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực Hải quan 10544/TCHQ-KTSTQ 08-11-2016 8

Thông tin liên hệ

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

SĐT đường dây nóng: 19009299

Email: hqdongthap@customs.gov.vn

Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>   đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>   đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>   đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>   đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>   đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>   đồng(VNĐ)
  • THB:  >>   đồng(VNĐ)

Lượt xem website

3192005
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
542
1505
55366
62877
3192005