Địa điểm kiểm tra hàng hóa

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Quyết định ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất, chế xuất 2270/QĐ-HQĐT 09-08-2018 2
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 84/2017/TT-BTC 15-08-2017 7
Về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, CFS, kho hàng không kéo dài, địa điểm làm thủ tục HQ 2172/QĐ-TCHQ 29-06-2017 12
Về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đối với Quản lý hàng hóa tại cảng hàng không 1543/QĐ-TCHQ 11-05-2017 3
Về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đối với Quản lý hàng hóa tại cảng biển 1059/QĐ-TCHQ 29-03-2017 2
Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 68/2016/NĐ-CP 01-07-2016 6
Ban hành Quy trình công nhận địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nơi sản xuất, chân công trình 342/QĐ-HQĐT 19-11-2015 15

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,270.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,271.52 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,199.38 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,985.96 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  221.94 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15,871.45 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  16,930.27 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  776.59 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

1905072
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
2645
3245
80048
99211
1905072