Tạm nhập Tái xuất

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
V/v vướng mắc hồ sơ hải quan đối với phương tiện ô tô tạm nhập - tái xuất 481/GSQL-GQ5 21-02-2019 7
V/v kiểm tra thực tế hàng hóa TNTX thay đổi mục đích sử dụng 804/TCHQ-GSQL 01-02-2019 4
V/v kinh doanh TNTX mặt hàng khoáng sản 271/GSQL-GQ3 28-01-2019 4
V/v kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăng dầu 1310/XNK-THCS 09-11-2018 8
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô... 93/2018/TT-BTC 05-10-2018 6
Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 93/2018/TT-BTC 04-10-2018 3
V/v giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải 4633/TCHQ-GSQL 07-08-2018 9
V/v giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải 4633/TCHQ-GSQL 07-08-2018 3
Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 39/2018/TT-BTC 20-04-2018 5
Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 59/2018/NĐ-CP 20-04-2018 2

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,240.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,318.31 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,519.04 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,982.98 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  216.07 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15,986.52 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,105.71 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  780.71 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

2184788
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
1489
4416
21799
116066
2184788