• Quản lý thuế

  Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
  Công văn về miễn thuế hàng hóa NK 2712/TCHQ-TXNK 17-05-2018 3
  Công văn về việc miễn thuế hàng quà biếu, tặng 1526_TCHQ-TXNK 22-03-2018 3
  V/v đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP 01/CP-KTTH 14-03-2017 0
  Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC 20/2017/TT-BTC 06-03-2017 2
  Sửa đổi khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC 06/2017/TT-BTC 20-01-2017 0
  V/v hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng Đại táo quá quá trình rà soát trong kiểm tra sau thông quan 363/TCHQ-KTSTQ 18-01-2017 0
  chính sách thuế hàng hóa xuất khẩu để gia công 23/TCHQ-TXNK 03-01-2017 1
  V/v thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu 11561/TCHQ-TXNK 08-12-2016 2
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh 274/2016/TT-BTC 14-11-2016 2
  Chính sách Thuế và Hải quan đối với phí dịch vụ thu mua tập trung 9631/TCHQ-TXNK 07-10-2016 1

  Chuyên mục phụ

  Liên hệ

  Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,355.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,935.44 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,847.25 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,005.00 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  208.51 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,916.54 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,118.68 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  726.37 đồng(VNĐ)

  Lượt xem website

  696445
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tháng này
  Tháng trước
  Tổng lượt truy cập
  1753
  3821
  55905
  155584
  696445