Thuế ưu đãi ĐB

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018-2023. 160/NĐ-CP 27-12-2017 2
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn độ giai đoạn 2018-2022. 159/NĐ-CP 27-12-2017 2
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtra6y-lia – Niu Di- lân giai đoạn 2018-2022. 158/NĐ-CP 27-12-2017 4
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022. 157/NĐ-CP 27-12-2017 3
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022. 156/2017/NĐ-CP 27-12-2017 5
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023 155/NĐ-CP 27-12-2017 2
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018-2022. 154/2017/NĐ-CP 27-12-2017 4
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Trung Quốc giai đoạn 2018-2022. 153/2017/NĐ-CP 27-12-2017 2
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022. 149/2017/NĐ-CP 27-12-2017 3
Nghị định của Chính phủ về Biểu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghỉa Việt Nam và bên kia l 150/2017/nĐ-CP 26-12-2017 4

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  760.01 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  3.00 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  25.00 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  30.00 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  336.55 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15.00 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  2.00 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  16.00 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

2480995
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
295
5388
94738
110409
2480995